تبلیغات


هر روز صدها مطالب خواندنی و سرگرمی و خبری از سراسر اینترنت فقط در بروفان

تعبیر خواب تابوت

با تعبیر خواب تابوت، تعبیر خواب تابوت خالی،تعبیر خواب زیر تابوت مرده را گرفتن،تعبیر خواب خوابیدن در تابوت و تعبیر خواب ساختن تابوت آشنا شوید

تعبیر خواب تابوت ابن سیرین - تعبیر خواب تشییع جنازه شهید - تعبیر خواب تابوت شهید - تعبیر خواب تابوت سیاه   -تعبیر خواب تابوت سبز

دیدن تابوت در خواب برخلاف آنچه در بیداری ترس القا می‌کند چندان ترسناک نیست.

تعبیر خواب تابوت

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب تابوت دیدید نترسید زیرا عمر شما طبیعی است و دیدن تابوت در خواب ارتباطی با مرگ و زندگی ندارد. نفایس نوشته تابوت ملک وسیع و بزرگ است و مرده مال حرام در حالی که مرحوم مجلسی مرده را مال و منال و خیر و برکت تعبیر کرده است. 

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن تابوت در خواب، بیانگر وقوع یک اتفاق ناگوار است. دیدن جنازه در تابوت، نشانه‌ی غم و ناامیدی است. اگر خواب ببینید در تابوتی هستید، یعنی بیماری خطرناکی شما را تهدید می‌کند.

لوک اویتنهاو می‌گوید: تابوت: زندگی طولانی و خوش

تعبیر خواب ساختن تابوت

مطیعی تهرانی: اگر دیدید خودتان تابوت می‌سازید ساختمان می‌سازید ساختمانی که سالیان دراز بر جا می‌ماند و خودتان هم از آن بهره مند می‌گردید. اگر در خواب دیدید که تابوتی را به دوش می‌برند و شما هم در زمره تشییع کنندگان هستید خبری از غایب به شما می‌رسد یا به چیزی که از آن دل بریده‌اید امیدوار می‌شوید. اگر گمشده ای دارید که آن را از دست رفته می‌پندارید باز می‌یابید. اگر در خواب دیدید که تابوتی پوشیده است و ندانستید درون آن چیست یا کیست با موردی برخورد می‌کنید که نمی‌دانید سود بخش است یا زیان آور که ممکن است سود آور باشد. به هر صورت دیدن تابوت در خواب وحشتناک نیست و نباید بیننده خواب بترسد.

تعبیر خواب خوابیدن در تابوت

لوک اویتنهاو: دراز کشیدن درون یک تابوت: موانع بر سر راه

تعبیر خواب تابوت خالی

لیلا برایت می‌گوید: دیدن تابوتی خالی در خواب، نشانه‌ی آن است که از موضوعی نگران می‌شوید. 

تعبیر خواب زیر تابوت مرده را گرفتن

لیلا برایت: اگر در خواب زیر تابوتی را بگیرد نشانه‌ی شنیدن اخبار خوب است.

گرداوری: مجله اینترنتی ستاره

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار