تبلیغات


هر روز صدها مطالب خواندنی و سرگرمی و خبری از سراسر اینترنت فقط در بروفان

تعبیر خواب الماس

با تعبیر خواب الماس، تعبیر خواب هدیه گرفتن الماس، تعبیر خواب خرید و فروش الماس، تعبیر خواب گم کردن الماس و تعبیر خواب دزدیدن الماس آشنا شوید

تعبیر خواب الماس امام صادق - تعبیر خواب الماس ابن سیرین - تعبير خواب پيدا كردن الماس - تعبيرخواب الماس سفيد - تعبیر خواب دزدیدن الماس

دیدن الماس نشانه روزهایی پر از سودآوری برای بیننده خواب است.

تعبیر خواب الماس

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید در کیف پولتان پر از الماس و اسکناس‌های نو است، علامت آن است که معاشرینی خواهید داشت که شعارشان در زندگی "دمی خوش است " می‌باشد و عشقهای لطیف، دنیا را برایتان مکانی زیبا جلوه خواهد داد.دیدن الماس در خواب نشانه موفقیت است. مگر آنکه خواب ببینید از روی جسد کسی الماسی ربوده می‌شود، در این صورت نشانه آن است که دوستان شما را به بی وفایی متهم می‌کنند.اگر زن ورزشکاری خواب الماس ببیند، نشانه آن است که روزهایی لبریز از سعادت و هدایایی با شکوه در پیش رو دارد. اگر بازرگانان چنین خوابی ببینند، نشانه معاملات سود آور است.

لیلا برایت می‌گوید: دیدن الماس در خواب، بدین معنا است که روزهای خوشی پیش رو دارید، اگر در خواب دیدید که مقدار زیادی الماس دارید، یعنی سعادت و خوشبختی در انتظارتان است.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

خواب الماس: علامت ناکامی در زندگی شخصی شماشما الماس دارید: کارها و معاملاتتان به خوبی پیش خواهند رفت.


تعبیرخواب هدیه گرفتن الماس

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید صاحب قطعه ای الماس هستید، نشانه آن است که مورد لطف و احترام مقامات بالا قرار می‌گیرید.اگر دختری خواب ببیند نامزدش به او الماس هدیه می‌دهد، علامت آن است که ازدواجش با افتخار و سربلندی همراه خواهد شد.


تعبیرخواب گم کردن الماس

آنلی بیتون می‌گوید: گم کردن الماس در خواب، نشانه رسوایی و مرگ است.

کتاب سرزمین رویاها

الماس گم می‌کنید: ناتوانی مالی و نا خوشیالماس پیدا می‌کنید: یک نفر واقعاً عاشق شماست.


تعبیر خواب خرید و فروش الماس

کتاب سرزمین رویاها

الماس می‌خرید: غم الماس می‌فروشید: یک مصیبت در پیش استالماس می‌دزدید: ضررهای بزرگالماس‌های بدلی: مرگ یک دشمنشما مقدار زیادی الماس دارید: موفقیت و احترامدیگران الماس دارند: منفعت بزرگی نصیبتان می‌شود

گردآوری: مجله اینترنتی ستاره

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات لینکی

جدیدترین اخبار