تبلیغات


هر روز صدها مطالب خواندنی و سرگرمی و خبری از سراسر اینترنت فقط در بروفان

تعبیر خواب الک تعبیر دیدن الک در خواب

” تعبیر خواب الک از دیدگاه امام صادق (ع)”

ﻏﺮﺑﺎﻝ ﻳﺎ ﺍﻟﮏ ﺩﺭﺧﻮﺍﺏ ﺑﺮ ﭼﻬﺎﺭ ﻭﺟﻪ ﺑﻮﺩ: ﺍﻭﻝ: ﻣﺮﺩﻱ ﻣﺼﻠﺢ, ﺩﻭﻡ: ﺯﻧﻲ ﻓﻀﻮﻝ, ﺳﻮﻡ: ﺧﺎﺩﻡ, ﭼﻬﺎﺭﻡ: ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺍﻧﺪﻙ.

” تعبیر خواب الک از دیدگاه ابراهیم بن عبدالله کرمانی”

ﻏﺮﺑﺎﻝ ﻳﺎ ﺍﻟﮏ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ, ﻣﺮﺩﻱ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺧﻮﻳﺸﺎﻥ ﻫﻤﻲ ﮔﺮﺩﺩ.

” تعبیر خواب الک از دیدگاه محمد ابن سیرین بصری”

ﻏﺮﺑﺎﻝ ﻳﺎ ﺍﻟﮏ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﺯﻧﻲ ﺑﻮﺩ ﻓﻀﻮﻝ, ﻳﺎ ﺧﺎﺩﻣﻲ ﺑﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﻏﺮﺑﺎﻝ ﻳﺎ ﺍﻟﮏ ﺑﺰﺭﮒ ﻧﻮ ﻓﺮﺍ ﮔﺮﻓﺖ, ﻳﺎﻛﺴﻲ ﺑﻪ ﻭﻱ ﺩﺍﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺯﻧﻲ ﻳﺎﺧﺎﺩﻣﻲ, ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ, ﺧﺪﻣﺘﻜﺎﺭ ﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﻭﻱ ﮔﺮﺩﺩ

تعبیر خواب الک تعبیر دیدن الک در خواب

تعبیر خواب الک

” تعبیر خواب الک از دیدگاه معبران”

ﻣﺮﺩﻱ ﻣﺼﻠﺢ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺧﺪﻣﺖ ﺍﻭ ﻣﻘﻴﻢ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﻭﻱ ﺷﻮﺩ.

” تعبیر خواب الک از دیدگاه آنلی بیتون”

1 ﺩﻳﺪﻥ ﺍﻟﻚ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺍﻱ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﺯﻳﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺩﻳﺪ.

2 ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺳﻮﺭﺍﺧﻬﺎﻱ ﺍﻟﻚ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺭﻳﺰ ﺍﺳﺖ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻗﺒﺎﻝ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻴﺪ ﺩﺭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ.

3 ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺳﻮﺭﺍﺧﻬﺎﻱ ﺍﻟﻚ ﺧﻴﻠﻲ ﺩﺭﺷﺖ ﺍﺳﺖ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﺁﻧﭽﻪ ﺑﺎ ﺯﺣﻤﺖ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﻳﺪ , ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺩﺍﺩ.

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات لینکی

جدیدترین اخبار