تبلیغات


هر روز صدها مطالب خواندنی و سرگرمی و خبری از سراسر اینترنت فقط در بروفان

۱۲ تست هوش ریاضی جالب و جدید

تست های هوش ریاضی، سرگرمی‌های خوبی برای ورزش دادن مغز در اوقات بیکاری و حتی تفریح هستند. شما می‌توانید با ایجاد کردن یک جو رقابتی در میان دوستان یا اعضای خانواده به خوبی از لذت حل کردن دسته جمعی معماها بهره‌مند شوید.

۱۲ تست هوش ریاضی جالب و جدید


ستاره |
سرویس سرگرمی –
حوصله‌تان سر رفته است؟ یا برای دورهمی‌های دوستانه و خانوادگی به دنبال سرگرمی می‌گردید؟ بیایید چند تست هوش ریاضی حل کنید. البته اینجا بلافاصله بعد از هر تست پاسخ آن در اختیار شما گذاشته شده است. ولی سعی کنید ابتدا کمی با تست‌ها کلنجار بروید تا هوش ریاضی‌تان را سنجیده باشید.
تست هوش ریاضی

این تست‌ها از نظر دشواری اکثرا در سطح متوسط قرار دارند و انتظار می‌رود حل کردن آن‌ها برای اکثر افراد امکان‌پذیر باشد:

تست هوش اول

تعدادی عدد داریم که بین آن‌ها را باید با چهار عمل اصلی پر کنیم:
۷ ? ۴ ? ۹ ? ۳ ? ۸ =
می‌خواهیم از هر یک از چهار عمل اصلی فقط یک بار استفاده کنیم و آن‌ها را به جای علامت‌های سوال قرار دهیم به طوری که حاصل عبارت ریاضی، یک عدد صحیح غیر منفی باشد.
آیا می‌توانید پنچ حالت متفاوت از جایگزینی‌ها را بیابید؟
توجه کنید که ترتیب اعداد باید دقیقا به صورت فوق، حفظ شوند و بهم نریزند.
پاسخ

پاسخی که ما برای این تست پیدا کرده‌ایم این حالت است:

۷+۴×۹÷۳-۸=۱۱
۷-۴+۹÷۳×۸=۲۷
۷-۴×۹÷۳+۸=۳
۷×۴-۹÷۳+۸=۳۳
۷×۴+۹÷۳-۸=۲۳


اما شاید حالت‌های دیگری هم برای این معما وجود داشته باشند! اگر شما از حالت دیگری به جواب رسیده‌اید آن را در بخش نظرات برای ما بنویسید.


تست هوش دوم

ماتریسی از اعداد دو رقمی داریم. یکی از این اعداد، مجهول است. آیا می‌توانید با توجه به منطق موجود، عدد مجهول را مشخص کنید؟

تست عددی، ماتریس اعداد

≅ تست هوش ریاضی ≅

پاسخ
۳۱
اعداد ستون وسط به صورت زیر ایجاد شده‌اند:
رقم یکان عدد، رقم یکان عدد سمت راست خودش است.
رقم دهگان این عدد، رقم دهگان عدد سمت چپش می‌باشد.

تست هوش سوم

تعدادی قطعه داریم که بر روی هر یک شماره‌ای درج شده است. مقدار عددی علامت سؤال را بیابید.

تست هوش قطعات ≅ تست هوش ریاضی ≅

پاسخ

عدد ۵
اعداد روی قطعات نشان می‌دهند هر یک با چند قطعه دیگر، همسایه (مجاور) است.

تست هوش چهارم

تعدادی تساوی داریم. با توجه به منطق موجود در این تساوی ها، مقدار عددی علامت سؤال را مشخص کنید.

تست هوش عددی

≅ تست هوش ریاضی ≅


پاسخ

۶۹۱۲
در تساوی‌ها:
رقم اول و آخر عدد سمت چپ را با هم جمع می‌کنیم؛ رقم اولِ عدد سمت راست تساوی، ساخته می‌شود.
رقم دوم و سوم عدد سمت چپ را در هم ضرب می‌کنیم؛ رقم دوم عدد سمت راست تساوی، ساخته می‌شود.
مجموع ارقام عدد سمت چپ تساوی نیز دو رقم آخر عدد سمت راست را بوجود می‌آورند.

تست هوش پنجم

تست هوش توپ‌ها

≅ تست هوش ریاضی ≅

همانطور که در تصویر بالا نیز مشخص شده، ۸ توپ داریم که هر کدام با یک برچسب عددی مشخص شده اند. آیا می‌توانید سه تا از آن‌ها را انتخاب نمایید به طوری که مجموع این سه عدد برابر ۳۰ باشد.
آیا این کار ممکن است؟ اگر نه چرا و اگر بله، چگونه؟
توضیح: این معما با عنوان 'مجموع سه عدد فرد برابر ۳۰ شود' نیز معروف است.
پاسخ
اگر بخواهیم از دیدگاه منطق ریاضی نگاه کنیم و اعداد را به همان صورت که در تصویر مشخص شده ببینیم، پاسخی وجود ندارد، چون همه توپها، اعداد فرد هستند و مجموع سه عدد فرد، همواره فرد است.
اما شاید بتوانیم از زاویه دیگری نگاه کنیم. توپ شماره ۹، می‌تواند عدد ۶ باشد. در این صورت جوابی برای این معما خواهیم داشت:

۱۱+۱۳+۶=۳۰


تست هوش ششم

همانطور که مشاهده می‌کنید، تعدادی حاصل جمع وجود دارند که نتیجه آن‌ها، از منطق خاصی بدست می‌آید. آیا می‌توانید بجای علامت سوال، پاسخ صحیح را بیابید؟

تست هوش جمع اعداد

≅ تست هوش ریاضی ≅


پاسخ

۹۸
مجموع هر عبارت منهای یک را در عدد اول ضرب میکنیم:

۷+۸=۱۵
۱۵-۱=۱۴
۷×۱۴=۹۸

تست هوش هفتم

به شکل زیر نگاه کنید. آیا می‌توانید رابطه بین اعداد را در گروه‌های مختلف بیابید و به جای علامت سوال، عدد مناسب را قرار دهید؟ ممکن است گروه‌ها با یکدیگر هم در ارتباط باشند.

تست هوش چینش اعداد

≅ تست هوش ریاضی ≅


پاسخ

جواب عدد ۸ است.
در هر شکل، عدد وسط به صورت زیر به دست می‌آید:
حاصلضرب دو عدد پایین را از حاصلضرب دو عدد بالایی شکل، کم می‌کنیم.

تست هوش هشتم

به شکل زیر نگاه کنید. به توجه به منطق موجود بین اعداد این شکل، مشخص کنید چه عددی باید جایگزین علامت سوال شود.

تست هوش ریاضی هشت ضلعی

≅ تست هوش ریاضی ≅


پاسخ

۱۲
توضیح با ذکر مثال در شکل:

پاسخ تست هشت ضلعی

≅ تست هوش ریاضی ≅


هر عدد کوچک، در عدد قبل از خودش ضرب می‌شود و حاصل، عدد بزرگ را در بخش روبه‌رویی می‌سازد.
مثلا:

۷× (۷-۱) =۴۲
۳× (۳-۱) =۶

تست هوش نهم

سه ردیف از اعداد را پیش رو داریم، آیا می‌توانید بگویید بجای علامت سؤال بنفش رنگ، چه عددی قرار خواهد گرفت؟

تست ریاضی ردیف اعداد

≅ تست هوش ریاضی ≅


پاسخ

۵۳۵۳
کافی است به رفتار این سری عددی بیشتر توجه کنیم.
با ۲ شروع می‌کنیم، یکی می‌افزاییم (جمله دوم)، ضربدر ۱ می‌کنیم (جمله سوم)، ۲ تا می‌افزاییم، ضرب در ۲ می‌کنیم و...
۲, ۳, ۳, ۵, ۱۰,
۱۳, ۳۹, ۴۳, ۱۷۲, ۱۷۷,
۸۸۵, ۸۹۱, ۵۳۴۶, ۵۳۵۳, ۳۷۴۷۱

تست هوش دهم

تست هوش ریاضی شکلک‌ها ی نمادین

≅ تست هوش ریاضی ≅

در بالا، دو عمل تفریق می‌بینید که در آن‌ها به جای ارقام، از اشکال هندسی استفاده شده است. فقط رقم صفر را نمایش داده‌ایم. با توجه به اینکه هر شکل نمایانگر یک رقم است، آیا می‌توانید معادل عددی هر شکل را مشخص کنید؟
اگر به جواب‌های متعددی هم رسیدید، آن‌ها را در بخش نظرات با دیگران به اشتراک بگذارید.

پاسخ
یکی از جواب‌های صحیح به شکل زیر است:
پنج ضلعی: ۶
مثلث: ۲
دایره: ۱
مربع: ۴

تست هوش یازدهم

به شکل زیر نگاه کنید. می‌خواهیم از مرکز این شکل (عدد ۷) در مسیر خط‌های متصل به هم حرکت کنیم و از ۴ عدد دیگر نیز در مسیرمان گذر کنیم. آیا می‌توانید بگویید مجموع عددی کدام مسیر ممکن، کمترین مقدار را خواهد داشت؟ توجه کنید که از یک مسیر نمی‌توانید دو بار عبور کنید.

تست هوش مسیریابی


پاسخ

پاسخ تست هوش مسیریابی تست هوش دوازدهم

به جدول زیر نگاه کنید. آیا می‌توانید مشخص کنید جای علامت سؤال چه عددی باید قرار گیرد؟

تست هوش ریاضی مکان اعداد


پاسخ
عدد ۵۵
هر عدد بیانگر موقعیت قرار گرفتنش در جدول است به این ترتیب که رقم یکان معادل ستون جدول، و رقم دهگان معادل سطر جدول می‌باشد.

این معما‌ها گردآوری شده از سایت آی‌هوش می‌باشند.

تست‌ها چطور بودند؟ آیا جواب‌های شما متفاوت از پاسخ‌هایی بود که منتشر کرده‌ایم؟ شما می‌توانید پاسخ‌های خود را در بخش نظرات سایت ستاره با ما در میان بگذارید.

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات لینکی

جدیدترین اخبار

 • محصولات رژیمی و بدون قند کامور و موارد مصرف

  چند سالی است که محصولات رژیمی زیادی توسط شرکت ها و برندی های کوچک و بزرگ راهی بازار و فروشگاه های مواد غذایی می شوند و البته که برخی از آن ها با...

 • توجه به غذا در آیات و احادیث

  ((ـ فلینظر الانسان الی طعامه ـ(سوره عبس آیه ۲۴) پس انسان باید در غذای خود بنگرد ـ یَا أَیُّهَا النَّاسُ کُلُوا مِمَّا فِی الْأَرْضِ حَلَالًا...

 • آغوز ، اولین غذای نوزاد

  اولین ماده غذایی که نوزاد شیرخوار دریافت می کند آغوز است. آغوز، غلیظ و زرد رنگ بوده و شکل ظاهری آن از مادری  تا مادر دیگر متفاوت است. آغوز...

 • طرز تهیه دیپ ذرت و هالوپینو

  با مجله اینترنتی گلثمین در یک مطلب تازه از آموزش آشپزی همراه باشید : طرز تهیه دیپ ذرت و هالوپینو مواد لازم برای دیپ ذرت و...

 • مکان‌های متروکه و ترسناک توریستی جهان

   افراد بسیاری هستند که هر ساله هزینه های بسیاری را صرف سفر به مدرن ترین و جدیدترین نقاط توریستی دنیا می کنند. در میان هم بسیاری ترجیح می دهند تا به...

 • طرز تهیه آلبالو پلو

  آلبالو پلو یکی از غذا‌های خوشمزه و معروف ایران است که نمی‌توان به شهر خاصی نسبتش داد. محبوبیت این غذا به حدی است که با شروع فصل تابستان و آمدن...

 • طرز تهیه کیک سه شیر یا Tres Leches

  کیک سه شیر یک دسر مکزیکی است که باید خوشمزه، مغذی و آبدار است. این یک نوع کیک خیسانده در شیر است و چون از سه نوع شیر استفاده می‌شود به این نام...

 • برای رفتن به باشگاه، چگونه انگیزه پیدا کنیم؟

  همراه کردن یک دوست میتواند به شما برای شرکت در باشگاه ورزشی انگیزه دهد برای رفتن به باشگاه، چگونه انگیزه پیدا کنیم؟ هرچند داشتن اراده...

 • طرز تهیه بشقاب پروتئین

  با مجله اینترنتی گلثمین در یک مطلب تازه از آموزش آشپزی همراه باشید :   طرز تهیه بشقاب پروتئین مواد لازم برای تهیه بشقاب...

 • میگو سیخی در ماهیتابه

  گلزار نورمحمدیان: در صورتی که میگو دوست دارین و طرفدار غذا‌های آسون، سریع و بی دردسر هم هستین حتما این میگو‌های سیخی خوشگل و خوشمزه رو درست کنین...

 • معرفی صنایع دستی کاشان

  کاشان شهری تاریخی است که مرکز شهرستان است و بخشی از استان اصفهان محسوب می‌شود.این شهر در مرکز ایران واقع شده‌است. کاشان مهد تمدن و فرهنگ سنتی...

 • آیا لازم است شخصیت زن و شوهر یکی باشد؟

  رابطه و ازدواج تقریبا آزمون و خطاست. چه کسی می‌تواند ادعا کند که همسر کاملی برای شماست؟ سازگاری و جور بودن در برخی زمینه‌ها معادل سازگاری و انطباق...

 • آثار و حکم ناسزا گفتن درخلوت و تنهایی خود به دیگران

  یکی از آثار نابهنجار ناسزاگویی و دشنام عداوت و دشمنی است. دشنام دادن دیگران نشانه ای از تکبر و غرور و کبر است که در آدمی پدید آمده...

 • خواص و موارد مصرف پودر هسته خرما

  خواص و موارد مصرف پودر هسته خرما خرما را می توان از بهترین و فوق العاده ترین میوه ها از نظر تولید انرژی و همین طور بهبود شرایط بدن...

 • آموزش نحوه ترکیب فایلهای PDF

  ترکیب چندین فایل PDF روش های بسیاری برای ترکیب چندین فایل PDF در یک سند PDF وجود دارد. بسیاری از وب سایت ها مانند بسیاری از برنامه...

 • ۳ مکان بسیار دیدنی آلمان+تصاویر

  جاذبه های طبیعی آلمان مشهورترین مسیر جنگل سیاه جایی به نام تیمبرلند است که در واقع یک مسیر مارپیچ است که از میان انبوه درختان عبور می...

 • طرز تهیه سالاد ایتالیایی با سس سبز مخصوص

  سالاد ایتالیایی با شکوه حاوی سبزیجات و گوجه و زیتون است و علاوه بر این با یک سسس مخصوص سرو می‌شود که یک سس سبز مخصوص است. این سالاد با همراه کردن...

 • روان درمانی کودکان

  روان درمانی کودک به چه صورت انجام می شود؟ بزرگ کردن و تربیت یک کودک به شیوه ای سالم امری لذت بخش و پیچیده است که نیاز مبرم به اطلاعات،...

 • اهمیت شیر مادر

  از پیامبر (ص) نقل شده است که هیچ شیری بهتر از شیر مادر نیست. همچنین از آن حضرت نقل شده است که چیزی که بتواند جای غذا و آب را بگیرد جز...

 • علت توقف کاهش وزن و ثابت ماندن وزن

  توقف کاهش وزن‎ علت ثابت ماندن وزن شما ممکن است عوامل مختلفی باشد و شاید با آگاهی از آنها راحت‌تر بتوانید مشکل‌تان را حل کنید. با...

 • پنکیک سیب‌زمینی مغزدار با گوشت (درانیکی)

  پنکیک سیب‌زمینی مغزدار با سیب زمینی خام رنده شده درست می‌شود و گوشت چرخ کرده را به عنوان مواد میانی در خود دارد. شاید قبلا هم پنکیک سیب‌زمینی...

 • کانال موسیقی در پیام رسان گپ

  کانال آهنگ گپ ، کانال گرامافون در پیام رسان گپ یک کانال به رنگ موسیقی که با عضویت در این کانال میتونید آهنگ جدید ، موزیک ویدیو جدید ، ریمیکس...

 • معرفی پارک الخور دبی و امکانات تفریحی رفاهی آن

  پارک خور (حدیقه الخور) از جاذبه های گردشگری دبی پارک خور در منطقه دبی کریک یکی از جاذبه های گردشگری دبی محسوب می‌شود. این پارک دارای...