تبلیغات


هر روز صدها مطالب خواندنی و سرگرمی و خبری از سراسر اینترنت فقط در بروفان

معرفی زیباترین پدیده های دنیا | عکس های زیبا از شگفتی های سیاره زمین

معرفی زیباترین پدیده های دنیا | عکس های زیبا از شگفتی های سیاره زمین معرفی زیباترین پدیده های دنیا | شگفتی های سیاره زمین

در اینبخش زیباترین پدیده هاي دنیا رابه شـما معرفی میکنیم. از هاله هاي جادویی نور گرفته تا کریستال هایي کـه شبیه بـه پری هاي دریایی هستند. کره خاکی مـا پدیده هاي و شگفتی هاي زیبایی دارد کـه زبردست ترین هنرمندان هم نمی‌توانند مانند آنرا خلق کنند. زمین مـا پر از زیبایی اسـت و باوجود دخالت هاي بی شمار انسانی هنوز هم پای برجای هستند در ادامه با مجله پارس ناز همراه باشید.

براینیکل

براینیکل ها شبیه بـه تندیس هایي کریستالی در زیر آب هستند. این پدیده زمانی بـه وجود می‌آید کـه آب حاوی نمک از یخ هاي دریا بـه بیرون نفوذ میکند، سپس ته نشین میشود و این تندیس کریستالی زیبا در زیر آب بـه وجود می‌آید.

معرفی زیباترین پدیده های دنیا | عکس های زیبا از شگفتی های سیاره زمین

برای تشکیل براینیکل ها دمای آب باید پایین باشد، بهمین دلیل این پدیده تنها در آب هاي اقیانوسی اطراف قطب هاي شمال و جنوب زمین رخ میدهد.

غلتک های برفین

غلتک هاي برفین پدیده اي طبیعی اسـت کـه در اثر وزش باد بـه وجود می‌آید. مقداری برف توسط جریان باد روی زمین بـه حرکت در می‌آید ودر مسیر حرکت بـه قطر آن اضافه میشود. قطر غلتک هاي برفین می‌تواند بـه 61 سانتیمتر برسد.

معرفی زیباترین پدیده های دنیا | عکس های زیبا از شگفتی های سیاره زمین

اغلب، در میانه ي غلتک ها یک حفره وجوددارد چون لایه هاي درونی غلتک زودتر از بقیه ي قسمت هاي آن تشکیل می‌شوند و سست و باریک هستند.

ابرهای ماماتوس

این ابرها در اثر هوای سرد اشباع شده اي بـه وجود می‌آیند کـه سنگین تر از هوای گرم پیرامون هستند و با حرکت بـه سمت پایین، ظاهری کیسه مانند بـه ابرها می‌دهند.

معرفی زیباترین پدیده های دنیا | عکس های زیبا از شگفتی های سیاره زمین

این ابرهای زیبا تنها تا 10 دقیقه بـه این شکل باقی میمانند اما یک گروه از انها می‌تواند بـه مدت ۱۵ دقیقه تا چند ساعت در آسمان باقی بماند.

آتش سنت المو

آتش سنت المو نوعی تخلیه ي الکتریکی کرونا از یک شئ نوک تیز در میدان الکتریکی اتمسفر زمین اسـت. این پدیده طبق معمول پیش از وقوع توفان یا در حین کولاک هاي زمستانی رخ میدهد.

معرفی زیباترین پدیده های دنیا | عکس های زیبا از شگفتی های سیاره زمین

بـه علاوه، وقتی هواپیماها وارد ابری از خاکستر آتشفشانی می‌شوند، ممکن اسـت این نور در امتداد لبه هاي جلویی هواپیما دیده شود. در گذشته تعداد زیادی از دریانوردان این تخلیه هاي الکتریکی کرونا رابه فال نیک می‌گرفتند و بهمین دلیل نام قدیس حامی دریانوردان یعنی سنت المو را روی آن گذاشتند.

حلقۀ نور

گلوری یا حلقه ي نور پدیده اي بصری اسـت کـه توسط قطرات ریز آب بـه وجود می‌آید، از حلقه هایي متحد المرکز تشکیل شده و چیزی شبیه بـه رنگین کمان اسـت. این حلقه ها در اثر تجزیه ي نور بـه وجود می‌آیند.

معرفی زیباترین پدیده های دنیا | عکس های زیبا از شگفتی های سیاره زمین

این پدیده ي طبیعی را میتوانید از روی یک کوه یا پل مرتفع ببینید بـه طوریکه منبع نور «خورشید یا ماه» در سمت راست پشت سرتان واقع شده باشد.

صاعقه های توپی شکل

برخلاف دیگر پدیده هاي طبیعی، ماهیت حقیقی صاعقه هاي توپی شکل هنوز نامعلوم اسـت. رایجترین فرضیه ي مطرح شده در مورد آن بیان میکند صاعقه هاي توپی شکل پدیده اي الکتریکی اسـت کـه در اتمسفر زمین رخ میدهد، نوعی صاعقه کـه شبیه بـه توپ اسـت، در حین توفان هاي تندری بـه وجود می‌آید و صاعقه هاي آن مسیر حرکت عجیبی دارند.

معرفی زیباترین پدیده های دنیا | عکس های زیبا از شگفتی های سیاره زمین

بعضی دانشمندان معتقدند صاعقه هاي توپی شکل حاصل پدیده ي فوسفن «تجربه ي دیدن نور بدون آنکه واقعا نوری وارد چشم شده باشد، مثل حلقه هاي نوری کـه با فشردن چشم ها میبینیم» یا تنها یک توهم اسـت. با این حال، شاهدانی وجوددارد کـه واقعا با این پدیده ي نادر مواجه شده اند و حتی ازآن عکس یا فیلم تهیه کرده اند، بنابر این مـا می‌دانیم کـه این پدیده تنها یک توهم نیست.

هالۀ نور

هالو یا هاله ي نور، حلقه ي درخشانی اسـت کـه در اطراف خورشید، ماه یا حتی چراغ هاي خیابان دیده می‌شود. این پدیده در اثر بر هم کنش نور خورشید با کریستال هاي یخی معلق در اتمسفر زمین «در ارتفاع حدوداً ۵ تا ۹/۵ کیلومتری» بـه وجود می اید.

معرفی زیباترین پدیده های دنیا | عکس های زیبا از شگفتی های سیاره زمین

دراین حالت، نور توسط کریستال هاي یخی انعکاس پیدا کرده و شکسته می‌شود ودر اثر فرآیند تجزیه ي نور، بـه رنگ هاي مختلفی در می‌آید. این پدیده انواع مختلفی بـه شکل دایره و هلال دارد.

ستون های نور

معرفی زیباترین پدیده های دنیا | عکس های زیبا از شگفتی های سیاره زمین

ستون نور نوع نادری از پدیده ي هالو اسـت کـه در اثر بازتاب نور از کریستال هاي یخی بی شمار معلق در اتمسفر زمین بـه وجود می‌آید. این پدیده طبق معمول زمانی قابل مشاهده اسـت کـه هوا بسیار سرد باشد.

رنگین کمان ابری

معرفی زیباترین پدیده های دنیا | عکس های زیبا از شگفتی های سیاره زمین

این پدیده زمانی رخ می‌دهد کـه خورشید پشت ابرهای ضخیم قرار گرفته ودر عین حال ابری نازک تر در نزدیکی آن وجوددارد. بسته بـه محل قرارگیری خورشید، پرتوهای نور با طول موج هاي مختلف دچار شکست شده ودر نهایت ابر بـه شکلی رنگارنگ در می‌آید. این رنگ ها طبق معمول کم رنگ بوده اما گاهی هم بسیار پر رنگ هستند.

سراب

پدیده ي سراب زمانی رخ می‌دهد کـه پرتوهای نور در بین لایه هاي هوا کـه دماهای مختلفی دارند خمیده می‌شوند. دراین حالت، پرتوهای نور تصویری جا بـه جا از مناظر دوردست یا آسمان بـه وجود می آورند.

معرفی زیباترین پدیده های دنیا | عکس های زیبا از شگفتی های سیاره زمین

سراب انواع مختلفی دارد. برای مثال، سراب پایین «مانند تصویر بالا» بـه شکل تلألو آب بر سطح زمین بیابان دیده می‌شود، در حالیکه در حقیقت چیزی جر انعکاس آسمان در بالای زمین شنی و داغ بیابان نیست.

فاتا مورگانا

این پدیده ي بصری نادر از ظاهر شدن چندین سراب بـه وجود می‌آید. این سراب بـه میزان چشمگیری مناظر را در سر جایشان خمیده میکند کـه اثر آن در تصویر بالا کاملا مشهود اسـت. نام این پدیده از افسانه ي ساحره اي بنام مورگان گرفته شده کـه تصور می شد در اعماق دریا زندگی میکند.

معرفی زیباترین پدیده های دنیا | عکس های زیبا از شگفتی های سیاره زمین

پدیده ي فاتا مورگانا زمانی رخ میدهد کـه پرتوهای نور در هنگام عبور از لایه هاي هوا خمیده میشوند. این لایه هاي هوا دماهای مختلفی دارند و قادرند انعکاسی آینه اي بـه وجود آورند.

اثر نووایا زملیا

این پدیده هم یکیدیگر از انواع سراب اسـت. این سراب قطبی در هردو قطب شمال و جنوب رخ میدهد. در اثر این پدیده اینطور بنظر میرسد کـه خورشید زودتر از زمان همیشگی طلوع کرده و بسته بـه شرایط آب و هوایی، خورشید شبیه بـه یک خط یا چهارگوش دیده می‌شود.

معرفی زیباترین پدیده های دنیا | عکس های زیبا از شگفتی های سیاره زمین

دراین حالت، پرتوهای نور در لایه هاي مختلف اتمسفر زمین خمیده و شکسته می‌شوند و خورشید در ارتفاعی بالاتر از انچه کـه واقعا هست دیده میشود. این پدیده در مجمع الجزایر نووایا زملیا، در اقیانوس منجمد شمالی دیده شده. در ۲۴ ژانویه ي سال ۱۹۵۷، اعضای گروه اکتشاف، خورشید را دوهفته قبل از بـه اتمام رسیدن شب قطبی دیدند.

حلقه های دودی

در ژوئیه ي سال ۲۰۱۷، مردم شهرستان وست یورکشایر در انگلیس از دیدن حلقه ي بزرگ سیاه رنگی کـه در آسمان حرکت می‌کرد وحشت زده شدند. بعضی از مردم تصور میکردند این حلقه یک بشقاب پرنده یا حتی پیغامی از دنیایی دیگر اسـت.

معرفی زیباترین پدیده های دنیا | عکس های زیبا از شگفتی های سیاره زمین

اما دانشمندان می‌گویند این حلقه هاي سیاه رنگ چیزی جز حلقه هایي از دود نیستند. برای مثال حلقه اي کـه در یورکشایر دیده شده بود، در حقیقت دود حاصل از شلیک توپ دریک نمایش بازسازی جنگ بود. این حلقه ها در نقاط دیگری مثل کالیفرنیا، قزاقستان و دیگر کشورها هم رؤیت شده اند.

در ادامه رنگارنگ ترین پدیده های طبیعی دنیا

دنیای طبیعت سرشار از شگفتی اسـت و رنگ آمیزی هاي گوشه گوشه ي آن هر انسانی رابه تحسین وا می دارد. بهمین دلیل طبیعت همواره منبع الهام تعداد زیادی از هنرمندان بوده اسـت. اما پدیده هاي طبیعی منحصر بـه فردی در سرتاسر دنیاوجود دارد کـه رنگ آمیزی متفاوتی از نمونه هاي مشابه خود در طبیعت دارند و تعداد زیادی از آنها همه ی ساله گردشگران زیادی رابه خود جذب میکنند.

آب های شب رنگی – استرالیا جزیرۀ تازمانیا

اگر تا بحال کرم هاي شب تاب را دیده باشید، متوجه خاصیت زیست تابی آنها شده اید. زیست تاب نوری اسـت کـه از موجودات زنده ساطع می‌شود. بیشتر موجودات زیست تابی آبزی هستند و زمانی کـه در زیر آب نور خودرا می تابانند، درخششی جادویی بـه دریا می‌دهند.

معرفی زیباترین پدیده های دنیا | عکس های زیبا از شگفتی های سیاره زمین

موارد زیادی از این پدیده ي زیبای طبیعی در سراسر دنیاوجود دارد، اما رودخانه ي درونت در جزیره ي تازمانیا در فصل بهار شگفتی هاي بیشتری رابه نمایش میگذارد، بـه طوری‌كه درخشندگی امواج شب رنگی رودخانه درست در زیر شفق قطبی جنوبی منظره ي حیرت انگیزی رابه وجود می آورد. شفق قطبی جنوبی «نورهای جنوبی» پدیده اي طبیعی اسـت کـه باعث ایجاد آسمانی چند رنگ می‌شود.

بیشۀ اکالیپتوس های رنگین کمانی – هاوایی جزیرۀ ماوی

معرفی زیباترین پدیده های دنیا | عکس های زیبا از شگفتی های سیاره زمین

جنگل زیبای جزیره ي ماوی مملوء از درختان اکالپیتوس رنگارنگی اسـت کـه منظره اي خیالی بـه وجود آورده اند. رنگ این درختان در حقیقت در نتیجه ي ریزش پوسته ي آنها و پدیدار شدن پوسته ي جدید زیرین اسـت. این پوسته هاي جدید رنگ هاي مختلفی، از سبز و آبی و بنفش گرفته تا نارجی و زرد و خرمایی دارند.

کوهستان رنگین کمانی – پرو رشته کوه های آند

کوهستان وینیکونکا یا هفت رنگ کـه در بین رشته کوه هاي آند کشور پرو واقع شده، ۵ سال قبل کشف شد و باوجود آنکه مسیر دسترسی بـه آن بسیار دشوار اسـت، حالا تبدیل بـه جاذبه ي گردشگری پرطرفداری شده اسـت.

معرفی زیباترین پدیده های دنیا | عکس های زیبا از شگفتی های سیاره زمین

در واقع اگر موفق شوید مسیر پیاده روی دشوار و ارتفاعات بسیار بلند و صعب العبور این منطقه را پشت سر بگذرانید، بـه منظره ي حیرت انگیزی میرسید و انچه خواهید دید باریکه هایي رنگین کمانی اسـت کـه گویی آنها را روی دامنه ي کوهستان ترسیم کرده اند. این باریکه هاي رنگی طی میلیون‌ها سال در اثر رسوبات معدنی شکل گرفته اند.

غار یخی مندنهال – آلاسکا شهر جونو

اگر می‌خواهید مناظر سوررئال غار یخی درون یخچال طبیعی مندنهال در آلاسکا را ببینید باید پیش ازآن خودرا ورزیده کنید. گردش در فضای رویاگونه ي این غار زیرزمینی شجاعت زیادی را می طلبد. ابتدا باید با یک کایاک «قایق پارویی اسکیموها» بخشی از مسیر را طی کنید و سپس از مسیر لغزنده ي ان بالا بروید.

معرفی زیباترین پدیده های دنیا | عکس های زیبا از شگفتی های سیاره زمین

البته دشواری هاي مسیر ارزش تماشای مناظر حیرت انگیز آنرا دارد، بـه ویژه بدلیل آنکه در آینده بدلیل تغییرات آب و هوایی و گرم شدن زمین اثری از این مناظر بی بدیل باقی نخواهد ماند.

چشمۀ درخشان پارک ملی یلوستون – امریکا ایالت وایومینگ

پارک ملی یلوستون شگفتی هاي طبیعی زیادی را در خود جای داده اما شاید حیرت انگیزترین آنها چشمۀ آب گرم معروف آن باشد. این چشمه کـه وسعتی بـه اندازۀ یک زمین فوتبال دارد، بزرگترین چشمۀ آب گرم در سرتاسر امریکا اسـت.

معرفی زیباترین پدیده های دنیا | عکس های زیبا از شگفتی های سیاره زمین

چشمۀ یلوستون با حلقه هایي بـه رنگ زرد سبز و نارنجی احاطه شده و محل زندگی باکتری هایي اسـت کـه شیفتۀ گرما هستند. در مرکز چشمه رنگ آبی درخشان آب آن خودنمایی می‌کند. این آب از درون شکافی در زمین بـه بیرون می جوشد و دمای آن بـه بیش از 76 درجۀ سانتیگراد میرسد.

دریاچۀ هیلیر- استرالیا

بر روی جزیره اي در نزدیکی سواحل مرکز استرالیا و درست درکنار اقیانوس آرام دریاچۀ کوچکی وجوددارد کـه شبیه بـه مخزنی از یک نوشیدنی صورتی رنگ اسـت. تئوری هاي زیادی در مورد رنگ عجیب این دریاچه مطرح شده اسـت.

معرفی زیباترین پدیده های دنیا | عکس های زیبا از شگفتی های سیاره زمین

طبق یکی از این تئوری ها غلظت بالای نمک در آب این دریاچه باعث جذب گونه هاي خاصی از جلبک می‌شود کـه از خود رنگ صورتی منتشر میکنند.در تئوری دیگری نیز علت این مسأله واکنش شیمیایی میان نمک و سدیم کربنات مطرح شده اسـت.

زمین های هفت رنگ – مائوریتیوس دهکدۀ کامارل

فعالیت هاي آتشفشانی در جزیرۀ مائوریتیوس «کشوری در نزدیکی سواحل شرقی قاره ي افریقا» ظاهری غیرمعمول بـه شن هاي سواحل این جزیره داده اسـت.

معرفی زیباترین پدیده های دنیا | عکس های زیبا از شگفتی های سیاره زمین

این پدیدۀ زمین شناختی تبدیل بـه جاذبۀ گردشگری پرطرفداری شده اسـت. شگفتی این پدیده تنها بـه جذابیت زیبایی شناختی آن محدود نمی‌شود بلکه از قرار معلوم این شن ها در برابر فرسایش مصون هستند.

لندفرم ژانگیه دانشیا – چین استان گانسو

پیش از کشف کوهستان رنگین کمانی کشور پرو لندفرم ژانگیه دانشیا در چین مشهور ترین رشته کوه رنگارنگ در دنیا بود. لندفرم بـه نوع و شکل زمین اطلاق میشود کـه بـه ویژه در اثر فرسایش، نشست زمین، زمين لرزه و دیگر فرآیندهای طبیعی رخ می‌دهد.

معرفی زیباترین پدیده های دنیا | عکس های زیبا از شگفتی های سیاره زمین

این لندفرم در پارکی زمین شناختی بهمین اسم واقع شده و از ماسه سنگ ها و لای سنگ هـای دوران سوم زمین شناسی و رسوبات رنگی معدنی تشکیل شده اسـت. لندفرم ژانگیه دانشیا در لیست میراث جهانی یونسکو ثبت شده اسـت.

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات لینکی

جدیدترین اخبار

 • ترس هایی که مانع موفقیت می شوند

  ترس‌هایی که در اینجا می‌خواهیم در موردشان صحبت کنیم رایج‌ترین دلایلی هستند که باعث می‌شوند افراد نتوانند مهم‌ترین تصمیم زندگی‌ (یعنی رفتن به دنبال...

 • کنترل ذهن و رسیدن به موفقیت

  «موفقیت ابتدا از ذهن شما شروع می‌شود.» اگر به این جمله باور دارید ذهن‌تان را درباره اهداف و تصمیماتی که در سر دارید، آماده کنید. بعد از آمادگی...

 • افسردگی تابستانی و راه های درمان آن

  افسردگی تابستانی نوعی اختلال و بیماری روحی است، که در فصل گرم تابستان بروز می‌کند. این آشفتگی از نوع اختلالات عاطفیِ فصلی به شمار می‌آید. ابتلا...

 • علت سرطان گلو و راه های درمان آن چیست؟

  طور کلی، سرطان گلو ناشی از تولید و تکثیر سلول‌های غیرعادی است. اما پزشک معالج باید برای تعیین درمان مناسب، نوع سرطان را مشخص کند. دو نوع اصلی...

 • برای درمان میگرن چه کنیم؟

  درمان میگرن فراتر از تسکین یک سردرد ساده است. از آنجا که این نوع سردرد عارضه‌ی پیچیده‌ای است، باید با چندین ابزار مختلف یا ترکیب آنها برای درمان...

 • معده درد عصبی چه علائمی دارد و چگونه درمان می شود؟

  موارد زیادی می‌تواند منجر به حالت‌تهوع یا معده‌ درد شود. ویروس‌ها و باکتری‌ها، عوامل فیزیکی اصلیِ حالت‌ تهوع و استفراغ هستند. ولی احساسات ما،...

 • علل گوش درد و درمان های خانگی برای تسکین آن

  عامل بروز گوش درد ممکن است عارضه‌های گوش شناگر، عفونت گوش میانی، سندروم TMJ، میرنژیت تاولی، آفتاب‌سوختگی، درماتیت و تروما باشند. علائم و نشانه‌های...

 • سنگ لوزه چیست و چگونه درمان می شود؟

  لوزه‌ها دو برآمدگی کوچک هستند که در دو سمت گلو قرار دارند و با عفونت‌هایی که وارد دهان می‌شوند، مبارزه می‌کنند. سنگ لوزه می‌تواند خانهٔ...

 • علت حالت تهوع در سفر و راه های درمان آن چیست؟

  حالت تهوع بارداری، حالت تهوع به دلیل مسمومیت غذایی و … تا حدی برای همه‌ی ما شناخته شده هستند. اما علت حالت تهوع در سفر چیست؟ وقتی میان حس‌های...

 • خوراکی های مفید برای درمان زخم معده

  زخم معده معمولا با تجویز آنتی بیوتیک و روش‌های کاهش‌دهنده و خنثی‌کننده‌ی اسید معده، درمان می‌شود. اما برخی غذاها و درمان‌های طبیعیِ خانگی هم در...

 • برای از بین بردن جوش هورمونی چه کارهایی باید انجام داد؟

  اگرچه جوش هورمونی معمولا با نوسانات هورمونی دوران بلوغ در ارتباط است، ممکن است بزرگسالان در هر سن و سالی هم دچار آن شوند. این جوش در میان خانم‌ها...

 • راه‌های درمان جوش چرکی

  جوش چرکی شکل جدی‌تری از جوش است که سبب به وجود آمدن کیست‌ها و برآمدگی‌های بزرگ و ملتهب روی صورت می‌شود. برخلاف شکل‌های خفیف‌تر جوش، جوش چرکی بسیار...

 • چه خوراکی های سالمی باعث جوش زدن می شوند؟

  هرچیزی که می‌خورید و رژیم غذایی روزانه‌ی شما به‌طور مستقیم روی پوست‌تان تأثیر می‌گذارد. اگر می‌خواهید از شر جوش‌های غیرمنتظره خلاص شوید، باید توجه...

 • چه خوراکی هایی باعث زرد شدن رنگ دندان می شوند؟

  مصرف مکرر برخی خوراکی‌های خاص نیز درخشندگی و سفیدی دندان‌ها را از بین می‌برند و باعث ایجاد جرم دندان می‌شود. در این مقاله خوراکی هایی را به شما...

 • در مصرف این خوراکی های سالم زیاده روی نکنید

  افراط و تفریط در هیچ کاری خوب نیست و در مواردی زیاده‌روی در مصرف مواد غذایی مفید نیز ممکن است برای سلامت شما ضرر داشته باشد و موجب آسیب به...

 • روش های تسکین تهوع بارداری

  بارداری یک سفر شگفت‌انگیز است اما تهوع و استفراغی که اغلب با آن همراه است، اصلا چیز جالبی نیست. به گفته‌ی دکتر مارجوری گرینفیلد، متخصص زنان و...

 • علل حالت تهوع و راه های درمان آن

  موارد بسیاری می‌توانند باعث ایجاد حالت تهوع شوند. برخی از مردم نسبت به حرکت یا نسبت به برخی غذاهای خاص، داروها یا اثرات برخی شرایط پزشکی به‌شدت...

 • تمیز کردن ماشین لباسشویی

  تمیزی ماشین لباسشویی مساوی است با تمیزی لباس‌های شما، بنابراین بهتر است با هر بار تمیز کردن ماشین لباسشویی در ماه، به‌راحتی از شر قارچ‌ها و بوی...

 • راهنمای شستن سبزی و میوه‌ با سرکه

  براساس نتایج پژوهشی که در سال ۲۰۰۳ در نشریه‌ی علمی «مراقبت از موادغذایی» منتشر شد، شستن سیب با محلول آب و سرکه در مقایسه با آب خالی موجب نابودی...

 • نکاتی برای نظافت خانه

  داشتن خانه ای تمیز و مرتب وظیفه سختی است. به نظر می رسد به محض آن که خانه را تمیز می کنید، همسر و فرزندانتان آن را دوباره به هم می ریزند. خانه...

 • آیا میوه‌ها سبب اضافه وزن می‌شوند؟

  میوه‌ها جزو خوراکی‌های سرشار از فیبر هستند و در عین حال کالری کمی دارند.یک پرتقال بزرگ می‌تواند ۱۶۳٪ نیاز روزانه‌ی شما به ویتامین C را تأمین کند....

 • ماسک جوش شیرین جهت پاکسازی پوست صورت

  استفاده از ماسک جوش شیرین روشی ارزان، طبیعی و مؤثر برای تغذیه، حفاظت و التیام پوست شماست.  در ادامه ۳ روش برای تهیه‌ی ماسک جوش شیرین جهت پاکسازی...

 • ماسک موز برای مراقبت از پوست

  موز نه‌تنها میوه‌ای خوشمزه و مقوی است، بلکه ظاهرا می‌تواند اثرات باورنکردنی بر روی سلامت و زیبایی پوست صورت شما داشته باشد. موز حاوی ویتامین A،...

داغ ترین اخبار

 • سنگ لوزه چیست و چگونه درمان می شود؟

  لوزه‌ها دو برآمدگی کوچک هستند که در دو سمت گلو قرار دارند و با عفونت‌هایی که وارد دهان می‌شوند، مبارزه می‌کنند. سنگ لوزه می‌تواند خانهٔ...

 • علل گوش درد و درمان های خانگی برای تسکین آن

  عامل بروز گوش درد ممکن است عارضه‌های گوش شناگر، عفونت گوش میانی، سندروم TMJ، میرنژیت تاولی، آفتاب‌سوختگی، درماتیت و تروما باشند. علائم و نشانه‌های...

 • معده درد عصبی چه علائمی دارد و چگونه درمان می شود؟

  موارد زیادی می‌تواند منجر به حالت‌تهوع یا معده‌ درد شود. ویروس‌ها و باکتری‌ها، عوامل فیزیکی اصلیِ حالت‌ تهوع و استفراغ هستند. ولی احساسات ما،...

 • برای درمان میگرن چه کنیم؟

  درمان میگرن فراتر از تسکین یک سردرد ساده است. از آنجا که این نوع سردرد عارضه‌ی پیچیده‌ای است، باید با چندین ابزار مختلف یا ترکیب آنها برای درمان...

 • علت سرطان گلو و راه های درمان آن چیست؟

  طور کلی، سرطان گلو ناشی از تولید و تکثیر سلول‌های غیرعادی است. اما پزشک معالج باید برای تعیین درمان مناسب، نوع سرطان را مشخص کند. دو نوع اصلی...

 • افسردگی تابستانی و راه های درمان آن

  افسردگی تابستانی نوعی اختلال و بیماری روحی است، که در فصل گرم تابستان بروز می‌کند. این آشفتگی از نوع اختلالات عاطفیِ فصلی به شمار می‌آید. ابتلا...

 • کنترل ذهن و رسیدن به موفقیت

  «موفقیت ابتدا از ذهن شما شروع می‌شود.» اگر به این جمله باور دارید ذهن‌تان را درباره اهداف و تصمیماتی که در سر دارید، آماده کنید. بعد از آمادگی...

 • ترس هایی که مانع موفقیت می شوند

  ترس‌هایی که در اینجا می‌خواهیم در موردشان صحبت کنیم رایج‌ترین دلایلی هستند که باعث می‌شوند افراد نتوانند مهم‌ترین تصمیم زندگی‌ (یعنی رفتن به دنبال...