تبلیغات


هر روز صدها مطالب خواندنی و سرگرمی و خبری از سراسر اینترنت فقط در بروفان

تعبیر خواب ریگ – دیدن ریگ در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب ریگ ، معنی دیدن ریگ در خواب تعبیر خواب ریگ - دیدن ریگ در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب ریگ – دیدن ریگ در خواب چه تعبیری دارد؟

در این پست از سایت نماگرد مطالبی در رابطه با تعبیر خواب ریگ برای شما عزیزان فراهم کرده ایم. با توجه به گفته معبرین غربی دیدن ریگ در خواب مال و نعمت می باشد. اگر ببینی از آسمان ریگ یا خاک کمی می‌بارد، تعبیرش خوب می‌باشد، ولی اگر زیاد باشد تعبیرش بد است. با ادامه مطالب همراه ما باشید.

تعبیر خواب ریگ

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن ریگ به خواب بر چهار وجه است.

اول: مشغولی در دین و دنیا. خاصه چون ریگ بسیار بود.

دوم: مال.

سوم: منفعت.

چهارم: رفعت لکن بارنج و عذاب ( رفعت وسرافرازى اما با رنج و مشقت).

محمد ابن سیرین بصری گوید:

ریگ در خواب، دلیل بر منفعت و مال کند. اگر بیند در میان ریگ همی شد، دلیل است از بهر معیشت به شغلی مشغول شود به قدر آن ریگ.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

ریگ مال و نعمت است به مقداری که می بینید و نوشته اند دانه های سکه است و پول.

مطالب مرتبط: تعبیر خواب خاک ، دیدن خاک در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب باریدن ریگ از آسمان

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی از آسمان ریگ یا خاک کمی می‌بارد، تعبیرش خوب می‌باشد، ولی اگر زیاد باشد تعبیرش بد است.

مطالب مرتبط: تعبیر خواب بیابان ، دیدن صحرا در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب جمع کردن ریگ

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر بیند ریگ میخورد یا جمع می کرد، دلیل است به قدر آن او را مال جمع شود. اگر بیندبه کسی ریگ می داد، دلیل که از او بدان کس به قدر ریگ خیر و منفعت رسد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر دیدید مقداری ریگ دارید به پول می رسید و اگر خود را در میان ریگستان دیدید به پول زیاد دسترسی می یابید. اگر دیدید از زمین ریگ ها را جمع می کنید به مقداری که برمی دارید پول به زحمت حاصل می کنید. اگر دیدید ریگ می خورید مال خود را مصرف بی قاعده می کنید.

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

تعبیر خواب ریگ – دیدن ریگ در خواب چه تعبیری دارد؟

لطفا نظر خود در مورد این مطلب را با ستاره ها از یک تا ۵ مشخص کنید!!

مطالب متنوع دیگر

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات لینکی

جدیدترین اخبار