تبلیغات


هر روز صدها مطالب خواندنی و سرگرمی و خبری از سراسر اینترنت فقط در بروفان

تعبیر خواب شستن لباس + تعبیر خواب رخشویی و گازری

تعبیر خواب شستن لباس + تعبیر خواب رخشویی و گازری دردسته : تعبیر خواب Neda eivazi۱۳۹۷/۰۷/۲۶ 272 بازدید

شستشوی لباس در خواب چه تعبیری دارد؟ تعبیر خواب شستن لباس + تعبیر خواب رخشویی و گازری

تعبیر خواب شستن لباس + تعبیر خواب رخشویی و گازری

در این پست از بخش تعبیر خواب نماگرد قصد داریم شما را با انواع تعابیر مختلف شستن لباس (رخشویی) آشنا سازیم. به طور کلی شستن در رویا نمادی از رهایی از احساسات منفی از قبیل خودناباوری و نومیدی، ترس‌هایی بابت سلامتی و … می باشد. با ما همراه باشید تا شرح کامل و کلی تعبیر خواب شستشوی لباس را با هم بخوانیم.

تعبیر خواب شستن لباس

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید لباس می شویید ، علامت آن است که با تلاش فراوان سرانجام به ثروت دست می یابید .

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی لباس را شستی و پوشیدی از گناهان توبه می‌کنی.

در سر زمین رویاها آمده:

خواب لباس شستن خانه : شادی غیره منتظره

لباسهایتان را می شوئید : یکنفر به شما خدمتی خواهد کرد .

مطالب مرتبط: تعبیر خواب لباس ، دیدن لباس پاره در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب شستن در آب حوض و چشمه

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی بدن و لباس خودت را در آب حوض می‌شویی، خانواده و فامیل تو توبه کرده و درستکار و دیندار می‌شوند.

در سر زمین رویاها آمده:

شستن لباس در آب چشمه: شادی بزرگ

تعبیر خواب شستن لباس دیگری

تعبیرگری می‌گوید:

اگر دید که لباس کسی دیگر را می شوید، آن شخص را راهنمایی خواهد کرد و باعث خواهد شد تا او از غم رها شود.

در سر زمین رویاها آمده:

لباس های نامزد خود را می شوئید : ازدواجی در کار نخواهد بود .

مطالب مرتبط: تعبیر خواب پیراهن ، دیدن پیراهن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب تغییر رنگ لباس در اثر شستشو

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر در خواب ببینی لباس بر اثر شستن سفید شده است، تعبیرش این است که توبه نصوح می‌کنی، ‌‌‌‌‌ولی اگر سفید نشده، همیشه در حال معصیت و گناه خواهی بود.

تعبیر خواب شستن لباس + تعبیر خواب رخشویی و گازری

تعبیر خواب شستن لباس + تعبیر خواب رخشویی و گازری

تعبیر خواب شستن لباس کثیف

تعبیرگری می‌گوید:

اگر کسی خواب دید در حال شستن لباس‌های کثیف خود است، سعی دارد در بیداری خود را از آلودگی‌های ظاهری و باطنی پاک کند و از غم و اندوه نجات پیدا خواهد کرد.

آنلی بیتون می گوید:

اگر لباسها بعد از شستشو کثیف به نظر برسند ، نشانه آن است که در کسب ثروت و لذت پیروز نخواهید شد

تعبیر خواب شستشوی لباس در آب زلال

تعبیرگری می‌گوید:

شستشوی در آب زلال و تمیز، نشانه نجات از غم و اندوه است و اگر خود را در آب جاری می‌شست، از رنج بزرگی خلاص می‌شود.

مطالب مرتبط: تعبیر خواب لباس عروس ، پوشیدن لباس عروس در خواب چه نعبیری دارد؟

تعبیر خواب شستن لباس با صابون

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر ببینیم که دیگری، ما یا جامه و لباس ما را با صابون می‌شوید او ما را از سختی و تنگی می‌رهاند و موجب برائت یا تطهیرمان می‌گردد البته با توجه به شرایط و موقعیتی که دارا هستیم. روی هم رفته دیدن صابون در خواب بد نیست.

تعبیر خواب پاره شدن لباس بعد از شستشو

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی لباس بعد از شستن، تمیز و پاکیزه شده ولی بعد پاره شد، توبه خود را می‌شکنی.

تعبیر خواب رختشویی

معبران می گویند:

اگر کسی دید رختشویی می کند، ولی شغل وی این نیست، تعبیرش این است که از گناهان توبه می کند زیرا تعبیر چرک، غم است و رختشویی پاک کننده چرک و توبه پاک شدن از گناه است. اگر کسی ببیند که لباس های کثیف خود را به رختشویی داد، دلیل که به دنبال کسی می گردد تا او را به راه راست هدایت کند و یا اینکه به واسطه کسی، غم و غصه و گناه و ناراحتی از زندگی او پاک خواهد شد. تعبیر خواب شستن لباس + تعبیر خواب رخشویی و گازری

تعبیر خواب شستن لباس + تعبیر خواب رخشویی و گازری

تعبیر خواب گازر

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن گازر به خواب، دلیل است که از غم برهد و از معصیت توبه کند، خاصه جامه را پاک شوید.

جابر مغربی می گوید:

دیدن گازرد به خواب، دلیل بر مردی بود که بر دست او خیرات و احسان رود و ثواب یابد.

مطالب مرتبط: تعبیر خواب آویزان کردن ، آویزان کردن لباس در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب گازری

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر درخواب بیند گازری می کرد و گازر نبود، دلیل که از معصیت توبه کند وتوفیق طاعت یابد. زیرا چون به تاویل غم است و گازر پاک کننده چرک است پس، دلیل که به حق بازگردد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر درخواب دید جامه وی بدرید، دلیل که توبه بشکند. اگر بیند جامه از شستن سفید شد، دلیل که توبه نصوح کند. اگربه خلاف این بیند، دلیل که پیوسته درمعصیت است.

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

  برچسب ها تعبیر خواب , تعبیر خواب آنلاین , تعبیر خواب ابن سیرین , تعبیر خواب امام جعفر صادق , تعبیر خواب امامان , تعبیر خواب انبیا , تعبیر خواب جامع , تعبیر خواب حضرت یوسف , تعبیر خواب رخت شستن مرده , تعبیر خواب رختشویی , تعبیر خواب شستن در آب حوض , تعبیر خواب شستن لباس , تعبیر خواب شستن لباس با صابون , تعبیر خواب شستن لباس دیگری , تعبیر خواب شستن لباس سفید , تعبیر خواب شستن لباس کثیف , تعبیر خواب شستن لباس مرده چیست , تعبیر خواب قرآن , تعبیر خواب گازر , تعبیر خواب گازری , تعبیر خواب لباس چرک , تعبیر خواب لباس شستن , تعبیر خواب لباس شستن توسط مرده , تعبیر خواب واقعی , تعبیر شستن لباس دیگران در خواب , شستن لباس توسط مرده در خواب

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات لینکی

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار