تبلیغات


هر روز صدها مطالب خواندنی و سرگرمی و خبری از سراسر اینترنت فقط در بروفان

بهترین نژادهای سگ نگهبان کدام هستند + عکس و توضیحات نژادهای مختلف سگ

بهترین نژادهای سگ نگهبان کدام هستند + عکس و توضیحات نژادهای مختلف سگ بهترین نژادهای سگ نگهبان کدام هستند + عکس و توضیحات 

در اینبخش بهترین نژادهای سگ نگهبان رابه شـما معرفی می‌کنیم، باهوش ترین و شجاع ترین سگ هایي کـه از شـما و خانه یا باغ و محل کارتان محافظت می کنند. امروز از ژرمن شپرد تا کین کورسو، بهترینها رابه همراه نقاط قوت هر کدام بشما معرفی می‌کنیم تا اگر قصد دارید یک نگهبان باوفا برای خودتان استخدام کنید با آگاهی بیشتری اینکار را انجام دهید، با پارس ناز همراه باشید.

یک سگ نگهبان یا سگی کـه در واقع مانع از ورود افراد مهاجم می شود، طبق معمول از نژاد خاصی بوده و آموزش‌هاي ویژه‌اي دیده اسـت. سگ‌ هاي بسیاری وجود دارند کـه مناسب برای نگهبانی هستند. سگ نگهبان بـه صاحب خود اعلام می کند کـه فردی وارد ملک وی شده اسـت، دوست یا دشمن فرقی نمیکند.

نژاد سگ روتوایلر

بهترین نژادهای سگ نگهبان کدام هستند + عکس و توضیحات نژادهای مختلف سگ

باید اعتراف کنیم کـه روتوایلر بهترین نژاد سگ نگهبان آلمانی اسـت. این سگ عمیقا بـه خانواده خود وفادار، اما نسبت بـه افراد غریبه بسیار محتاط اسـت. روتوایلر، برای افرادی کـه قبلا سگ نداشته‌اند، انتخاب مناسبی نیست. روتوایلر، سگ نگهبان بسیار خوب و جدی اسـت.

نژاد سگ دوبرمن پینچر

بهترین نژادهای سگ نگهبان کدام هستند + عکس و توضیحات نژادهای مختلف سگ

دوبرمن پینچِر نژادی آلمانی اسـت کـه برای نگهبانی و هم چنین در نیروی پلیس و ارتش ازآن استفاده می شود. این سگ بزرگ و نیرومند، صاحب خودرا از فعالیت‌هاي مشکوک آگاه کرده و میتواند سگ نگهبان خوبی باشد.

نژاد سگ ژرمن شپرد «سگ چوپان آلمانی»

بهترین نژادهای سگ نگهبان کدام هستند + عکس و توضیحات نژادهای مختلف سگ

این سگ برای ویژگی همه ی فن رقیب بودن خود مشهور اسـت و امروزه همان‌ گونه بعنوان یک سگ پلیس و نظامی مورد استفاده قرار می گیرد. ژرمن شپرد یک سگ نگهبان بسیار عالی اسـت کـه اگر یک فرد غریبه کمی بـه خانه نزدیک شود، صاحب خودرا آگاه خواهد کرد.

نژاد سگ کرن تریر

بهترین نژادهای سگ نگهبان کدام هستند + عکس و توضیحات نژادهای مختلف سگ

اگر چـه این سگ کوچک، اما قوی و نیرومند اسـت. کرن تریر‌ها سرسخت، چابک و بسیار مراقب و هوشیار هستند و با مشاهده هر فعالیت جدید، در کمترین زمان صاحب خودرا آگاه خواهند کرد. از این رو، کرن تریر، سگ نگهبان خوبی اسـت.

نژاد سگ بول ماستیف

بول ماستیف نژادی با جثه بزرگ و نیرومند اسـت کـه باعث می شود، سگ نگهبان فوق العاده‌اي بنظر برسد. ظاهر آن‌ها بـه تنهایی مانع از ورود هرگونه مزاحمی می شوند.

بهترین نژادهای سگ نگهبان کدام هستند + عکس و توضیحات نژادهای مختلف سگ

این نژاد نسبت بـه هرگونه فعالیت مشکوکی پارس میکند. علی رغم اندازه و ظاهر آن، بول ماستیف نسبت بـه خانواده خود بسیار مهربان و ملایم اسـت.

نژاد سگ آکیتا

آکیتا بهترین نژاد سگ نگهبان ژاپنی اسـت کـه در ابتدا برای شکار و محافظت تربیت شده بود. این نژاد بـه سرعت صاحبان خودرا از هرگونه فعالیت غیرمعمول آگاه میکند.

بهترین نژادهای سگ نگهبان کدام هستند + عکس و توضیحات نژادهای مختلف سگ

آن‌ها سگ‌هاي قدرتمندی هستند کـه برای افراد تازه کار مناسب نبوده و نیاز اسـت تا صاحب اش رفتارهای سگ ها رابه خوبی بشناسد، اما در وفاداری نسبت بـه صاحبان خود تقریباً بی نظیرند.

نژاد سگ اسچیپرکی

اسچیپرکی بهترین نژاد سگ نگهبان بلژیکی از نوع اسپیتز اسـت. آن‌ها در اصل بعنوان سگ گله پروش یافته بودند، اما بسیار مستقل، سرسخت و باهوش هستند.

بهترین نژادهای سگ نگهبان کدام هستند + عکس و توضیحات نژادهای مختلف سگ

آن‌ها بـه سرعت در برابر نزدیک شدن یک فرد غریبه واکنش نشان داده و علی رغم اندازه کوچک، برای افراد مبتدی و تازه کار توصیه نمیشوند.

نژاد سگ مالینوز بلژیکی

مالینوز بلژیکی یکی از چهار نژاد بلژین شپرد اسـت. آن‌ها مسلما یکی از بهترین سگ‌هاي کاری هستند و بیشترین استفاده را در نیروی پلیس و ارتش دارند.

بهترین نژادهای سگ نگهبان کدام هستند + عکس و توضیحات نژادهای مختلف سگ

آن‌ها سگ‌هاي نگهبان بسیار خوبی هستند، اما نیاز دارند کـه حتماً کاری را انجام دهند، در غیر این صورت، می توانند شیطان و چموش شوند.

نژاد سگ کین کورسو

بهترین نژادهای سگ نگهبان کدام هستند + عکس و توضیحات نژادهای مختلف سگ

کین کورسو سگی با جثه بزرگ و نیرومند اسـت کـه تنها با ظاهر خود می تواند هر نوع مزاحمی را فراری دهد. آن‌ها بـه سرعت صاحبان خودرا از فعالیت‌هاي غیر طبیعی آگاه میکنند. این نژاد نسبتا فعال اسـت و نیاز بـه صاحبانی سازگار و متعهد دارد.

نژاد سگ مینیاتور پینچر

بهترین نژادهای سگ نگهبان کدام هستند + عکس و توضیحات نژادهای مختلف سگ

مینیاتور پینچر شبیه بـه یک دوبرمن پینچر کوچک اسـت، اما نژاد آن‌ها باهم تفاوت دارد. مینیاتور پینچر یک سگ نگهبان فوق العاده اسـت. آن‌ها نسبت بـه محیط اطراف خود بسیار گوش بـه زنگ اسـت و صاحبان خودرا همواره نسبت بـه فعالیت‌هاي مشکوک آگاه میکنند.

نژاد سگ جاینت اشنازر

بهترین نژادهای سگ نگهبان کدام هستند + عکس و توضیحات نژادهای مختلف سگ

جاینت اشنازر یکی از بزرگ ترین نژاد‌هاي اشنازر اسـت کـه بعنوان سگ نگهبان مورد استفاده قرار می گیرد. این نژاد بطور جدی از خانه و خانواده خود محافظت میکنند.

نژاد سگ گریت پیرنیز

گریت پیرنیز یک نژاد سگ نگهبان اسـت کـه برای محافظت از گله ازآن استفاده میشود. اگر چـه این سگ طبق معمول برای محافظت از گله‌هاي بزرگ مورد استفاده قرار میگیرد.

بهترین نژادهای سگ نگهبان کدام هستند + عکس و توضیحات نژادهای مختلف سگ

اما میتواند نسبت بـه نزدیک شدن افراد غریبه بـه منزل نیز هشدار دهد. خوشبختانه، اندازه آن‌ها بـه تنهایی میتواند مزاحمین را فراری دهد.

نژاد سگ اشنازر مینیاتوری

بهترین نژادهای سگ نگهبان کدام هستند + عکس و توضیحات نژادهای مختلف سگ

اشنازر مینیاتوری یکی از کوچک‌ ترین انواع اشنازر و احتمالا بهترین سگ نگهبان این نژاد اسـت. این سگ‌ها چابک و نسبت بـه قلمرو خود بسیار حساس هستند و هر غریبه‌اي کـه بـه منزل نزدیک شود را تهدید می کنند.

نژاد سگ ژرمن پینچر

بهترین نژادهای سگ نگهبان کدام هستند + عکس و توضیحات نژادهای مختلف سگ

ژرمن پینچر طبق معمول با دوبِرمَن پینچِر اشتباه گرفته میشود، در حالی‌کـه از دو نژاد متفاوت هستند. در واقع، ژرمن پینچر بیشتر بـه نژاد اشنازر نزدیک اسـت. آن‌ها سگ‌هایي باهوش و نسبت بـه خانواده خود عمیقا وفادار هستند.

نژاد سگ آیردل تریر

آیردل تریر یکی از بزرگ ترین انواع نژاد تریر اسـت کـه هم در شکار و هم در نیروی پلیس و ارتش ازآن استفاده می شود. آن‌ها سگ‌هاي نگهبان عالی هستند.

بهترین نژادهای سگ نگهبان کدام هستند + عکس و توضیحات نژادهای مختلف سگ

آن ها نسبت بـه هرگونه فعالیت غیرمعمول، سریع واکنش نشان میدهند. این سگ بسیار وفادار بوده، اما برای افراد تازه کار توصیه نمیشود.

و در ادامه معرفی نژادهای بیشتری از سگ ها

بیشتر از 150 نژاد مختلف از سگ‌ها وجوددارد کـه باید با توجه بـه خلق‌وخوی آن‌ها انتخاب و نگه داری شوند. آشنایی با رفتارهای مورد علاقه سگ‌ها امری لازم و ضروری برای نگه‌داری آن‌هاست. عده اي از آن‌ها بازیگوش هستند. نوعی دیگر ازآن‌ها علاقه‌مند بـه پیاده‌روی هر‌ روزه و یا خواب هستند.

نژاد سگ یورکشایر تریر «Yourkshire»

سگ‌هاي کوچک و بازیگوش و پرنشاطی هستند. بسیار شجاع هستند. این نوع سگ‌ها دوستدار نوازش هستند. یورکشایر تریرها در خانه بسیار فعال هستند.

بهترین نژادهای سگ نگهبان کدام هستند + عکس و توضیحات نژادهای مختلف سگ

این سگ ها عاشق این هستند کـه هرروز بـه پیاده‌روی بروند. هم چنین بـه هوای سرد هم حساس‌اند و از این نظر این نژاد سگ گزینه مناسبی برای نگه داری در آپارتمان محسوب میشود.

نژاد سگ شیتزو «Shih-Tzu»

بهترین نژادهای سگ نگهبان کدام هستند + عکس و توضیحات نژادهای مختلف سگ

این سگ کوچک و شاد بـه اسانی با همه ی دوست میشود. این سگ‌ها بسیار باهوش هستند و با دیگر حیوانات بـه خوبی رفتار می کنند. این نژاد سگ‌ بـه گرما حساس اسـت و حتماً هرروز باید بـه پیاده‌روی برود.

نژاد سگ لهاسا آپسو «Lhasa Apso»

بهترین نژادهای سگ نگهبان کدام هستند + عکس و توضیحات نژادهای مختلف سگ

این سگ کوچک مهربان قدرت شنوایی بالایی دارد و بهمین دلیل برای دیده‌بانی بسیار مناسب اسـت. این نژاد سگ شاد و مهربان اگر هرروز بـه پیاده‌روی نرود دچار مشکلات رفتاری می گردد.

نژاد سگ بولداگ «Bulldog»

بهترین نژادهای سگ نگهبان کدام هستند + عکس و توضیحات نژادهای مختلف سگ

بولداگ برخلاف چهره ترسناکی کـه دارد بسیار آرام و مهربان اسـت. این نوع از نژاد سگ‌ برای نگهبانی مناسب اسـت . هم چنین بولداگ‌ها با کودکان بسیار مهربان و عاشق نوازش هستند.

نژاد سگ پاگ «Pug»

بهترین نژادهای سگ نگهبان کدام هستند + عکس و توضیحات نژادهای مختلف سگ

پاگ ها سگ‌هایي بسیار بازیگوش و باهوش هستند. دیده‌بان‌هاي خوبی بوده و برای زندگی در آپارتمان مناسب هستند. با دیگر حیوانات رفتار خوبی دارند اما زیاد فعال نیستند و علاقه‌اي بـه پیاده روی ندارند زیرا این نژاد سگ بـه هوای گرم حساس‌ اسـت.

نژاد سگ چی هوا هوا «Chihuahua»

بهترین نژادهای سگ نگهبان کدام هستند + عکس و توضیحات نژادهای مختلف سگ

در گروه سگ‌هاي شاد و عروسکی قراردارند. ممکن اسـت دیر جای دستشویی خودرا یاد بگیرند. این نژاد سگ‌ برای زندگی در آپارتمان مناسب اسـت اما باید هرروز بـه پیاده‌روی برود.

نژاد سگ بیچون فرایز «Bichon Frise»

بهترین نژادهای سگ نگهبان کدام هستند + عکس و توضیحات نژادهای مختلف سگ

‌این سگ پشمالو در گروه سگ‌هاي عروسکی قرار دارد. یک سگ اجتماعی اسـت کـه بـه سادگی بـه صاحب خود علاقه‌مند می شود و با کودکان هم رابطه خوبی دارد. این نژاد سگ‌ باید هرروز بـه پیاده‌روی برود و موی آن‌ها هم باید هرروز شانه شود. ماهی یکبار هم باید حمام شوند.

نژاد سگ سالوکی «Saluki»

سالوکی سگی اسـت کـه از صاحب خود کاملا اطاعت میکند. سگ نگهبان خوبی اسـت کـه حالت تهاجم ندارد. نگهبان خوبی اسـت و حالت تهاجمی ندارد. آرام ، پرمحبت و باوفا اسـت و طبق معمولً با یک نفر خو می گیرد. آموزش و تعالیم آن باید باحوصله و محبت صورت گیرد و بدلیل داشتن اندام بسیار لاغر باید آنرا از انجام کارهای خشن معاف کرد. برای کودکان پیشنهاد نمی شود.

بهترین نژادهای سگ نگهبان کدام هستند + عکس و توضیحات نژادهای مختلف سگ

برای نگه‌داری در آپارتمان توصیه نمیشود. سالوکی برای فعالیت‌هاي روزانه نیاز بـه فضای آزاد دارد. اما بهتر اسـت تا در مواقع استراحت جایی داخل خانه کـه ترجیحا گرم باشد برایش درنظر بگیرید، البته فراموش نکنید کـه گرمای زیاد میتواند آزاردهنده باشد. سالوکی بـه فعالیت بدنی زیادی نیاز دارد . هنگام دویدن خوشحال‌ترین اسـت!

نژاد سگ دالماسین «Dalmatian»

بسیار شاد و پرانرژی هستند و از بیکارشدن هم اصلا خوششان نمی آید.عاشق کندن چاله‌اند و می توانند همدمان خوبی برای صاحبشان باشند. از بازی با بچه لذت میبرند. اگر بـه اندازه‌ي کافی تحرک و فعالیت نکند پرخاشگر و حساس میشود. دالماسین سگی باهوش و محبوب اسـت.

بهترین نژادهای سگ نگهبان کدام هستند + عکس و توضیحات نژادهای مختلف سگ

رفتارش با سگ‌هاي دیگر گاهی پرخاشگرانه و گاهی دوستانه اسـت. جهت نگهبانی نیز استفاده می شوند. عاشق پیاده‌روی اسـت و اینکار وی را تسکین می دهد و باعث آرامشش می شود. دالماسین‌ها بسیار حساس ،سخت‌گیر و گاهی ویرانگر هستند. باوفا، بانشاط و چابک خصوصیات برازنده‌ي دالماسین اسـت.

نژاد سگ ویپت «Whippet»

ویپِت دارای جثه خوش‌اندام ، باوقار و باریک اسـت. دارای پوشش کوتاه و چرمی مانند اسـت کـه بـه رنگ‌هاي متنوعی ازجمله: سیاه، قرمز، قهوه‌اي، سفید و چند رنگ یافت میشود. دارای ماهیچه‌هاي بلند و باریک میباشد. این گِریهاند کوچک گوش‌هایي بـه شکل گل رُز و سینه‌اي فراخ دارد. ستون فقراتش بلند و صاف اسـت. ویپِت نژادی باهوش، سرزنده، بامحبت، شیرین و فرمانبردار اسـت.

بهترین نژادهای سگ نگهبان کدام هستند + عکس و توضیحات نژادهای مختلف سگ

بهترین نژادهای سگ نگهبان کدام هستند + عکس و توضیحات نژادهای مختلف سگ

در داخل خانه آرام می باشد. نباید تحت آموزش‌هاي خیلی سخت و خشن قرار گیرد چرا کـه این نژاد چـه از لحاظ روانی و چـه از لحاظ فیزیکی بسیار حساس اسـت. بهترین راه آموزش ، آموزش همراه با بازی و دویدن می باشد. رابطه خوبی با کودکان دارد اصولا سگ تمیزی اسـت و نگه داری ازآن راحت می باشد. این نژاد سگ نسبت بـه سرما حساسیت دارد و پیشنهاد میشود کـه در فصل زمستان لباس گرمی برایش تهیه کنید.

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات لینکی

جدیدترین اخبار

 • علل حالت تهوع و راه های درمان آن

  موارد بسیاری می‌توانند باعث ایجاد حالت تهوع شوند. برخی از مردم نسبت به حرکت یا نسبت به برخی غذاهای خاص، داروها یا اثرات برخی شرایط پزشکی به‌شدت...

 • تمیز کردن ماشین لباسشویی

  تمیزی ماشین لباسشویی مساوی است با تمیزی لباس‌های شما، بنابراین بهتر است با هر بار تمیز کردن ماشین لباسشویی در ماه، به‌راحتی از شر قارچ‌ها و بوی...

 • راهنمای شستن سبزی و میوه‌ با سرکه

  براساس نتایج پژوهشی که در سال ۲۰۰۳ در نشریه‌ی علمی «مراقبت از موادغذایی» منتشر شد، شستن سیب با محلول آب و سرکه در مقایسه با آب خالی موجب نابودی...

 • نکاتی برای نظافت خانه

  داشتن خانه ای تمیز و مرتب وظیفه سختی است. به نظر می رسد به محض آن که خانه را تمیز می کنید، همسر و فرزندانتان آن را دوباره به هم می ریزند. خانه...

 • آیا میوه‌ها سبب اضافه وزن می‌شوند؟

  میوه‌ها جزو خوراکی‌های سرشار از فیبر هستند و در عین حال کالری کمی دارند.یک پرتقال بزرگ می‌تواند ۱۶۳٪ نیاز روزانه‌ی شما به ویتامین C را تأمین کند....

 • ماسک جوش شیرین جهت پاکسازی پوست صورت

  استفاده از ماسک جوش شیرین روشی ارزان، طبیعی و مؤثر برای تغذیه، حفاظت و التیام پوست شماست.  در ادامه ۳ روش برای تهیه‌ی ماسک جوش شیرین جهت پاکسازی...

 • ماسک موز برای مراقبت از پوست

  موز نه‌تنها میوه‌ای خوشمزه و مقوی است، بلکه ظاهرا می‌تواند اثرات باورنکردنی بر روی سلامت و زیبایی پوست صورت شما داشته باشد. موز حاوی ویتامین A،...

 • فواید ماسک شیر برای شادابی صورت

  ماسک شیر به دلیل خواص فراوانی که دارد می‌تواند به شکلی معجزه آسا برای پوست عمل نموده و بسیاری از ضایعات و خستگی‌های پوست را از بین ببرد. ۱....

 • آموزش خشک کردن میوه در خانه

  همان‌طور که می‌دانید درختان میوه، بوته‌ها و گیاهان توت در فصل تابستان، پر از بار و محصول هستند؛ بنابراین مصرف انواع میوه‌های تازه و محلی در این...

 • ماسک‌های سیب‌زمینی خانگی برای پوست بدن و صورت

  سیب‌زمینی ویژگی‌های ناشناخته‌ی زیادی دارد. همین ویژگی‌ها هستند که باعث‌ می‌شوند این ماده‌ی غذایی نقش مهمی در مراقبت از پوست داشته باشد....

 • راه‌‌های از بین بردن بوی بد بدن

  اولین علامت بوی بد بدن، یک بوی نامتعارف و تند است که از بدن بلند می‌شود. سایر علائم شامل تعریق زیاد، کاهش وزن، تعریق شبانه و سردی دست‌ها می‌شود....

 • بوی بد بدن نشانه چیست؟

  در این مطلب، ۵ بوی خاص بدن را که باید به آنها توجه بیشتری داشته باشید، بررسی خواهیم کرد. این بوها ممکن است نشانه‌ی یک مشکل جدی باشند. تشخیص...

 • چگونه می توان بوی سیر را از بین برد؟

  سیر ماده‌ای بسیار خوش‌طعم و مغذی است که در بسیاری از غذاها استفاده می‌شود اما یک عارضه‌ی جانبی ناخوشایند دارد: بوی بد. متأسفانه بوی سولفوریک سیر...

 • چه چیزهایی باید روزانه تمیز شوند؟

  در خانه‌ی همه‌ی ما، وسایلی هستند که به‌مرور زمان باید آنها را تمیز کنیم تا هم ظاهر خوبی داشته باشند و هم اینکه به مکانی برای تجمع آلودگی و...

 • مصرف نوشابه چه عوارضی دارد؟

  مطالعات متعددی تاثیرات منفی نوشابه را روی وزن ، دندان نشان داده اند. با این حال نوشیدن نوشابه خطرات زیادی دارد. طبق گفته ارومانیتور ، میانگین...

 • توصیه‌هایی برای کاهش استرس با کمک رژیم غذایی مناسب

  وقتی که با شرایط پُراسترس مواجه می‌شویم، سیستم عصبی و غدد آدرنالین پیام‌هایی را به سایر نقاط بدن می‌فرستند و به ما کمک می‌کنند تا بهتر تصمیم...

 • خوردن این مواد غذاهایی ممنوع

  براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، اکثر جمعیت جهان از اضافه‌وزن رنج می‌برند و اضافه‌وزن خیلی بیشتر از سوءتغذیه قاتل جان مردم دنیا شده است. همچنین...

 • فست فود چه ضرری برای بدن دارد؟

  کمتر کسی هست که خوردن زیاد فست فود را تأیید کند، مصرف مداوم این غذاها مضرات بسیاری برای سلامت ما دارد. با این مطلب همراه شوید تا با مضرات فست فود...

 • کاهش وزن با میان‌وعده‌ های مناسب

  میان‌وعده‌های سالم و مناسب برنامه کاهش وزن شما را کامل می‌کنند و خوردن آنها در طول روز ضروری است. تحقیقات نشان می‌دهد که کسانی که میان‌وعده را حذف...

 • روش های محافظت از دندان‌

  برخی عادات زندگی و  غذاها و نوشیدنی‌ها  نقش مهمی در جلوگیری از پوسیدگی دندان‌ها دارند و تأثیر بعضی از این مواد در مقابله با پوسیدگی دندان بسیار...

 • کشمش چه خواصی دارد؟

  کشمش تأثیر بسیار زیادی در کاهش فشار خون و حفظ سلامت قلب دارد. مطالعاتی وجود دارد که نشان می‌دهد مصرف روزانه‌ی کشمش، به ویژه اگر همراه تنقلات دیگر...

 • آیا بودادن آجیل، خواص آن را کاهش می‌دهد؟

  معمولا آجیل‌ها را برای بهبود طعم، عطر و ایجاد بافتی تُرد، بو می‌دهند. بو دادن به معنای قرار دادن مواد در معرض حرارت است. بیشترِ آجیل‌ها را بدون...

 • میوه را با پوست بخوریم یا پوست کنده؟

  مواد مغذی بسیار زیادی در انواع میوه‌ها و صیفی‌جات وجود دارد. با‌این‌حال به‌طور کلی میزان انواع ویتامین ها و مواد معدنی و سایر ترکیبات گیاهیِ مفید،...