تبلیغات


هر روز صدها مطالب خواندنی و سرگرمی و خبری از سراسر اینترنت فقط در بروفان

30 جمله انگیزشی انگلیسی فوق العاده زیبا

جملات انگیزشی انگلیسی اثری انرژی‌بخش بر ما دارند که آن را حتما احساس کرده‌اید و می‌دانید با خواندن و تکرار آنها می‌توانیم تأثیرشان را به مرور زمان در زندگی ببینیم. در مطلب حاضر جملات زیبای انگلیسی از بزرگان که انگیزشی بوده را با ترجمه فارسی و به همراه عکس نوشته جملات انگلیسی برای پروفایل در اختیار شما قرار دادیم.

30 جملات انگیزشی انگلیسی فوق العاده


ستاره | سرویس سرگرمی -
همه ما در زندگی به دنبال راه‌هایی می‌گردیم که بتوانیم با انگیزه و شادمانی بیشتری به کار و فعالیت بپردازیم. یکی از راه‌ها و روش‌ها این است که جملات انگیزشی در بیان انسان‌های موفق، جملات انگیزشی انگلیسی با ترجمه فارسی و زیباترین جملات کوتاه انگلیسی درباره زندگی را بخوانیم و با خود تکرار کنیم. برای نوشتن مطلب حاضر سعی بر این بود که بهترین جملات انگیزشی انگلیسی از افراد سرشناس را انتخاب و ترجمه کنیم. این جملات را به مخاطبان ستاره تقدیم می‌کنیم.

در صورتی که مطالعه قسمت خاصی از این مطلب مد نظر شماست، با انتخاب عناوین ارائه شده در فهرست زیر، به موضوع دلخواه خود برسید:

30 جملات انگیزشی انگلیسی فوق العاده


جملات انگیزشی انگلیسی کوتاه

1
Done is better than perfect
Sheryl Sandberg
یک کار انجام شده بهتر از یک کار کامل است

✰✩☆✰✩☆✰

2
Everyone lives by selling something
Robert Louis Stevenson
هر کس با فروش چیزی زندگی می‌کند

✰✩☆✰✩☆✰

3
Someday is not a day of the week
Denise Brennan-Nelson
«یک روزی» یک روز هفته نیست

✰✩☆✰✩☆✰

4
Without hustle, talent will only carry you so far
Gary Vaynerchuk
بدون پیشرفت، شما فقط استعداد را تا به امروز با خودتان به این طرف و آن طرف جابجا کرده‌اید

30 جملات انگیزشی انگلیسی فوق العاده


5
Your time is limited, so don't waste it living someone else's life
Steve Jobs
زمان شما محدود است، بنابراین زندگی خودتان را برای زندگی دیگران از دست ندهید

✰✩☆✰✩☆✰

6
Always do your best. What you plant now, you will harvest later
Og Mandino
همیشه بهترین کار را بکن، آنچه هم اکنون می‌کاری، بعدها برداشت خواهی کرد

✰✩☆✰✩☆✰

7
I’d rather regret the things I’ve done than regret the things I haven’t done
Lucille Ball
من ترجیح می‌دهم بخاطر چیزهایی که انجام می‌دهم پشیمان باشم تا از چیزی که انجام نداده‌ام پشیمان باشم

✰✩☆✰✩☆✰

8
Nothing is really work unless you would rather be doing something else
J.M. Barrie
هیچ چیز واقعا هیچ کاری نمی کند مگر اینکه شما ترجیح دهید کار دیگری را انجام دهید

✰✩☆✰✩☆✰

9
Don't let the fear of losing be greater than the excitement of winning
Robert Kiyosaki
اجازه ندهید ترس برای از دست دادن، از هیجان برنده شدن بزرگ‌تر باشد

✰✩☆✰✩☆✰

10
Beware of monotony; it’s the mother of all the deadly sins
Edith Wharton
از یکنواخت شدن زندگی بپرهیزید، زیرا مادر همه گناهان کبیره است

30 جملات انگیزشی انگلیسی فوق العاده


جملات انگیزشی انگلیسی بلند

11
Develop success from failures. Discouragement and failure are two of the surest stepping stones to success
Dale Carnegie
موفقیت را از شکست‌ها بیرون بکشید. نابودی و شکست، دو قدم از گام‌های موفقیت هستند

✰✩☆✰✩☆✰

12
You can waste your lives drawing lines. Or you can live your life crossing them
Shonda Rhimes
شما می‌توانید خطوط رسم زندگی خود را بیهوده هدر دهید. یا شما می‌توانید زندگی خود را از آنها عبور دهید

✰✩☆✰✩☆✰

13
The secret of joy in work is contained in one word -- excellence. To know how to do something well is to enjoy it
Pearl Buck
راز شادی در کار در یک کلمه وجود دارد: برتری. برای اینکه کاری را خوب انجام بدهید، باید از آن لذت ببرید

✰✩☆✰✩☆✰

14
Working hard for something we don't care about is called stressed
working hard for something we love is called passion
Simon Sinek
سخت کار کردن برای چیزی که به آن اهمیت نمی دهیم، استرس نامیده می‌شود
سخت کار کردن برای چیزی که آن را دوست داریم، شور و اشتیاق نامیده می‌شود

30 جملات انگیزشی انگلیسی فوق العاده


15
I didn’t get there by wishing for it or hoping for it, but by working for it
Estée Lauder
من با آرزو کردن و امیدوار بودن به چیزی نرسیده‌ام بلکه من با کار کردن به آن رسیده‌ام

✰✩☆✰✩☆✰

16
How dare you settle for less when the world has made it so easy for you to be remarkable?
Seth Godin
چطور  می‌توانید وقت خود را از دست بدهید، وقتی جهان به سادگی آن را از شما می‌گیرد؟

✰✩☆✰✩☆✰

17
Challenges are what make life interesting and overcoming them is what makes life meaningful
Joshua J. Marine
چالش‌ها زندگی را جالب می‌کنند و غلبه بر چالش‌ها، زندگی را معنی‌دار می‌کند

✰✩☆✰✩☆✰

18
Be patient with yourself. Self-growth is tender; it’s holy ground. There’s no greater investment
Stephen Covey
صبور باشید، رشد کردن و بالیدن آهسته است. اوضاع در زمین مقدس این‌گونه است. سرمایه‌گذاری بزرگتری وجود ندارد

✰✩☆✰✩☆✰

19
The difference between a successful person and others is not a lack of strength, not a lack of knowledge, but rather a lack of will
Vince Lombardi
تفاوت بین یک فرد موفق و دیگران، کمبود قدرت دیگران و فقدان دانش آنها نیست بلکه کمبود اراده‌شان است

✰✩☆✰✩☆✰

20
Move out of your comfort zone. You can only grow if you are willing to feel awkward and uncomfortable when you try something new
Brian Tracy
از منطقه امن و راحتی خود خارج شوید. شما فقط زمانی می‌توانید رشد کنید که مایل باشید  سختی بکشید و تلاش کنید تا چیزی جدید را امتحان کنید

30 جملات انگیزشی انگلیسی فوق العاده


جملات انگیزشی انگلیسی از بزرگان

21
Action is the foundational key to all success
Pablo Picasso
اقدام کلید اصلی تمام موفقیت‌هاست

✰✩☆✰✩☆✰

22
If you cannot do great things, do small things in a great way
Napoleon Hill
اگر شما نمی‌توانید کارهای بزرگ انجام دهید، چیزهای کوچک را با روش عالی انجام دهید

✰✩☆✰✩☆✰

23
Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goal
Henry Ford
موانع آن چیزهای ترسناکی هستند که وقتی چشم‌ها را از هدف خود می‌بندید، می‌بینید

✰✩☆✰✩☆✰

24
A man who dares to waste one hour of time has not discovered the value of life
Charles Darwin
مردی که جرأت می‌کند یک ساعت وقت را تلف کند، ارزش زندگی را کشف نکرده است.

30 جملات انگیزشی انگلیسی فوق العاده


25
Success is a science; if you have the conditions, you get the result
Oscar Wilde
موفقیت یک علم است؛ اگر این علم را بیاموزید، از کارتان نتیجه می‌گیرید

✰✩☆✰✩☆✰

26
Nothing in life is to be feared, it is only to be understood. Now is the time to understand more, so that we may fear less
Marie Curie
هیچ چیز در زندگی ترسناک نیست، فقط باید آنها را درک کنیم. اکنون زمان آن است که چیزهای بیشتری را درک کنیم تا کمتر از آن بترسیم

✰✩☆✰✩☆✰

27
You cannot teach a man anything; you can only help him discover it in himself
Galileo
شما نمی‌توانید هر چیزی را به یک انسان آموزش دهید. شما فقط می‌توانید به او کمک کنید تا آن را در خودش پیدا کنید

✰✩☆✰✩☆✰

28
Imagination is more important than knowledge
Albert Einstein
تخیل مهمتر از دانش است

✰✩☆✰✩☆✰

29
If I have seen further it is by standing on the shoulders of Giants
Isaac Newton
اگر پیشرفت کرده‌ام با ایستادن بر روی شانه‌های غول‌ها بوده است

✰✩☆✰✩☆✰

30
One, remember to look up at the stars and not down at your feet
Two, never give up work. Work gives you meaning and purpose and life is empty without it
Three, if you are lucky enough to find love, remember it is there and don't throw it away
Stephen Hawking
یک، به یاد داشته باشید که به ستاره‌ها نگاه کنید و نه پیش پای خود
دو، هرگز کار را ترک نکنید. کار به شما معنا و هدف می‌دهد و زندگی بدون آن خالی است
سه، اگر شما به اندازه کافی برای پیدا کردن عشق خوش شانس هستید، به یاد داشته باشید عشق همین جاست، آن را در دوردست جستجو نکنید


امیدواریم از خواندن جملات انگیزشی انگلیسی و ترجمه آنها لذت برده باشید. از طریق ارسال نظر برایمان بنویسید کدام جمله یا جملات را مفهومی‌تر و تأثیرگذارتر از بقیه می‌دانید؟

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات لینکی

جدیدترین اخبار

 • خواص گردو هندی

    گردو هندی باعث کنترل قند می شود و همچنین باعث کم کردن قند بدن می شود   گردو هندی، با نام Nuez de la India شناخته می شود. نتایج...

 • آشنایی با علل و روش‌های درمان مسمومیت‌ غذایی

  بیماری منتقله از راه غذا که بیشتر با عنوان مسمومیت غذایی شناخته می‌شود، در نتیجه‌ی خوردن غذای آلوده، فاسد یا سمی اتفاق می‌افتد. شایع‌ترین علائم...

 • خواص و مضرات میگو چیست؟

  میگو خوشمزه و بسیار لذیذ است و نسبت به سایر غذاهای دریایی کالری کمتری دارد. روش‌های متنوعی برای طبخ و پخت میگو وجود دارد اما برای بهره‌مندی از...

 • تغذیه پیش از ورزش

  سوخت‌رسانی به بدن با مواد مغذی مناسب، پیش از تمرین، انرژی و قدرتی که برای عملکرد بهتر نیاز دارید را به شما خواهد داد. هر درشت‌مغذی، نقشی خاصی در...

 • چگونه می توان تغذیه سالم داشت؟

  تغذیه نقش مهمی در سلامت کلی بدن انسان دارد و با چند تغییر کوچک در رژیم غذایی، ورزش، داشتن خواب و استراحت راحت، می‌توان به یک سبک زندگی ایده‌آل...

 • برنج چه خواصی دارد؟

  از جمله خواص برنج برای سلامتی می‌توان به تقویت متابولیسم، مراقبت از پوست، کمک به هضم، کاهش فشار خون بالا، کمک به کاهش وزن، تقویت سیستم ایمنی و...

 • روغن سبوس برنج چه فوایدی دارد؟

  روغن سبوس برنج روغن گیاهی محبوبی است که نسبت به سایر روغن‌های گیاهیِ استاندارد، مزایای زیادی دارد. به‌همین‌دلیل میلیون‌ها نفر در جهان از این روغن...

 • خواص نارنگی یافا برای سلامتی چیست؟

  نارنگی یافا یا کلمانتین (Clementine)، میوه‌ای آبدار، با ظاهری صاف و براق است. این میوه به‌طور کلی هسته ندارد و ترکیبی از پرتقال شیرین و پرتقال...

 • وگن چیست؟

  کلمه وگن (به انگلیسی : vegan ) کوتاه شده کلمه گیاهخوار از کلمه انگلیسی vegeterian می باشد. واژه وگن ( Vegan ) اولین بار در سال 1944 توسط «...

 • آیا همه انواع مارگارین گیاهی هستند؟

  مارگارین یکی از جایگزین های کره حیوانی است که معمولا از ترکیب آب و روغن های گیاهی همچون روغن سویا، ذرت، نخل خرما، کانولا یا روغن زیتون به دست می...

 • طرز تهیه لیمو عمانی خشک صنعتی و خانگی

  لیمو عمانی یا همان لیمو ترش شیشه یا به عبارت دیگر تغن میوه‌ای خشک شده است که بویی اعجاب انگیز دارد. لیمو عمانی جزو چاشنی‌های معروف غذاهای...

 • اسکراب قهوه برای درمان سلولیت

  سلولیت یا چاقی موضعی در واقع به تجمع چربی زیر پوست همه ی قسمت های بدن به ویژه ران ها و باسن (چون بافت چربی بیشتری دارند) گفته می شود. با تجمع...

 • فواید ماسک آرد نخودچی برای پوست صورت و مو

  بهترین فایده آرد نخودچی این است که برای انواع پوست‌ها قابل استفاده است. اما مطمئن شوید که شما از آرد نخودچی تازه استفاده می‌کنید. بنابراین با...

 • خواص دارویی دمنوش رازیانه و طرز تهیه آن

  دمنوش رازیانه یکی از بهترین نوشیدنی های گیاهی برای سم زدایی و پاک سازی بدن و درمان بیماری های گوارشی محسوب می شود. در ادامه همراه  باشید تا با...

 • منابع مهم پروتئین گیاهی جایگزین گوشت کدامند؟

  بسیاری از کارشناسان معتقدند که رژیم گیاهخواری و همچنین رژیم وگن، اگر به خوبی رعایت شود همه ی مواد مغذی مورد نیاز بدن را تامین می کند. گفته شده که...

 • صبحانه گیاهی وگن مناسب برای گیاهخواران

  میوه ها، آب میوه های تازه و طبیعی، اسموتی ها و شیر های گیاهی از بهترین نمونه های صبحانه برای گیاهخواران و خام گیاهخواران محسوب می شوند. در ادامه...

 • فواید دارویی و درمانی کاهو قرمز برای بدن

  کاهو قرمز از انواع کاهوی رومی و یکی از پرمصرف ترین سبزیجات سالادی جهان است که به رنگ قرمز یا بنفش دیده می شود. در ادامه همراه  باشید تا با...

 • کدو حلوایی چه خواصی دارد؟

  کدو حلوایی طعم شیرینی دارد و می‌توانید خوراکی‌های متنوعی با آن درست کنید. سوپ کدو حلوایی، پوره‌ی کدو حلوایی، خورشت کدو حلوایی، کیک و انواع شیرینی...

 • فواید و مضرات توفو

  توفو ماده‌ٔ غذایی است که با شیر سویای غلیظ‌شده تهیه می‌شود. شیر غلیظ‌شده را تحت فشار به شکل قطعات محکم و سفیدرنگی در می‌آورند که فرایندی شبیه به...

 • گندم سیاه و فواید آن برای سلامت بدن

  گندم سیاه، برخلاف نامش، ربطی به گندم ندارد، بنابراین حاوی گلوتننیست. گندم سیاه فراوری‌ شده و به شکل دانه، آرد، نودل یا دمنوش در دسترس مردم قرار...

 • بیماری دلیریوم چیست؟

  دلیریوم عبارت است از یک وضعیت ناگهانی از گیجی (پریشانی) شدید و تغییرات سریع در مغز که بعضی اوقات با توهم و فعالیت بدنی بیش از حد همراه است و بیمار...

 • رابطهٔ میان رژیم غذایی پر از چربی و افسردگی چیست؟

  تحقیقات نشان می‌دهند که رابطهٔ مستقیمی میان رژیم غذایی سرشار از چربی و افسردگی وجود دارد. در یک تحقیق به شیوهٔ دقیق اثرگذاری رژیم پر از چربی بر...

 • آماده سازی بدن برای بارداری

  در صورتی ‌که برای بارداری برنامه‌ ریزی می‌ کنید، قبل از گرفتن نتیجه مثبت از آزمایش بارداری در روش زندگی خود تغییراتی ایجاد کنید و با جایگزین کردن...

داغ ترین اخبار

 • وگن چیست؟

  کلمه وگن (به انگلیسی : vegan ) کوتاه شده کلمه گیاهخوار از کلمه انگلیسی vegeterian می باشد. واژه وگن ( Vegan ) اولین بار در سال 1944 توسط «...

 • خواص نارنگی یافا برای سلامتی چیست؟

  نارنگی یافا یا کلمانتین (Clementine)، میوه‌ای آبدار، با ظاهری صاف و براق است. این میوه به‌طور کلی هسته ندارد و ترکیبی از پرتقال شیرین و پرتقال...

 • برنج چه خواصی دارد؟

  از جمله خواص برنج برای سلامتی می‌توان به تقویت متابولیسم، مراقبت از پوست، کمک به هضم، کاهش فشار خون بالا، کمک به کاهش وزن، تقویت سیستم ایمنی و...

 • روغن سبوس برنج چه فوایدی دارد؟

  روغن سبوس برنج روغن گیاهی محبوبی است که نسبت به سایر روغن‌های گیاهیِ استاندارد، مزایای زیادی دارد. به‌همین‌دلیل میلیون‌ها نفر در جهان از این روغن...

 • چگونه می توان تغذیه سالم داشت؟

  تغذیه نقش مهمی در سلامت کلی بدن انسان دارد و با چند تغییر کوچک در رژیم غذایی، ورزش، داشتن خواب و استراحت راحت، می‌توان به یک سبک زندگی ایده‌آل...

 • تغذیه پیش از ورزش

  سوخت‌رسانی به بدن با مواد مغذی مناسب، پیش از تمرین، انرژی و قدرتی که برای عملکرد بهتر نیاز دارید را به شما خواهد داد. هر درشت‌مغذی، نقشی خاصی در...

 • خواص و مضرات میگو چیست؟

  میگو خوشمزه و بسیار لذیذ است و نسبت به سایر غذاهای دریایی کالری کمتری دارد. روش‌های متنوعی برای طبخ و پخت میگو وجود دارد اما برای بهره‌مندی از...

 • آشنایی با علل و روش‌های درمان مسمومیت‌ غذایی

  بیماری منتقله از راه غذا که بیشتر با عنوان مسمومیت غذایی شناخته می‌شود، در نتیجه‌ی خوردن غذای آلوده، فاسد یا سمی اتفاق می‌افتد. شایع‌ترین علائم...

 • خواص گردو هندی

    گردو هندی باعث کنترل قند می شود و همچنین باعث کم کردن قند بدن می شود   گردو هندی، با نام Nuez de la India شناخته می شود. نتایج...