تبلیغات


هر روز صدها مطالب خواندنی و سرگرمی و خبری از سراسر اینترنت فقط در بروفان

تعبیر خواب پرده – معنی دیدن پرده در خواب چیست؟

تعبیر خواب پرده و دوختن پرده از نظر علما و مفسرانتعبیر خواب پرده - معنی دیدن پرده در خواب چیست؟

تعبیر خواب پرده – معنی دیدن پرده در خواب چیست؟

تعبیر خواب پرده چیست؟ معبران عموما دیدن پرده در خواب  را خوب ندانسته اند ولی دیدن پرده در خواب به طور مطلق نمی تواند بد باشد زیرا پرده ستر است و چه بسا پوشاننده عیوب باشد.پس به همین علت دیدنش در خواب بیانگر پنهان کاری و سرکوب افکار است. شما موضوعی شخصی یا جنبه ای از خودتان را مخفی می کنید.با ما همراه باشید.

تعبیر خواب پرده

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

ممکن است پرده در خواب، به دوست یا همسری که اسرار را نزد خود نگه میدارد، تعبیر شود. ممکن است پرده، بر پنهان کاری دلالت داشته باشد و بالا رفتن آن به افشای راز و آبروریزی تعبیر شود. پرده بر دورویی نیز، دلالت دارد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند پرده ضایع شد، دلیل که خداوندش از غم و اندوه فرج یابد و از ترس و بیم ایمن شود و چون پرده بیند و معروف نبود، غم و اندوه صعب تر است، اگر معروف بود آسانتر است.

آنلی بیتون می گوید:

مشاهده‏ى پرده در خواب، بیانگر آن است که با افراد خودخواهى ملاقات مى‏کنید.

دیدن پرده در خواب ، نشانه دیدار کنندگانی است که شما را ناراحت و نگران می کنند.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی پردۀ تنگ و زخیمی را بر درب نصب کرده‌ای و آویخته‌ای، یـعـنـی غمگین و ناراحت می‌شوی و در کارهایت از ترس و بیم ایمن نمی‌شوی.

اگر پرده را بر درب خانه‌ای بزرگ یا درب مسجد یا در میان بازار ببینی، تعبیرش غم و اندوه و ترس شدید می‌باشد

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن پرده دزدیدن زیادتی دولت باشد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

معبران عموما پرده را خوب ندانسته اند ولی دیدن پرده در خواب به طور مطلق نمی تواند بد باشد زیرا پرده ستر است و چه بسا پوشاننده عیوب باشد.اگر پرده را در اماکن عمومی مشاهده کنیم، مثلا در خواب ببینیم که در خیابان پرده آوریخته اند خواب شما از یک ناراحتی عمومی خبر می دهد. حادثه ای که همه مردم را ناراحت و اندوهگین می کند. اگر بیننده خواب ببیند که پرده اش سوخت یا پاره شد گویای آنست که در روزهای آینده از غم و رنج رهایی می یابید.کنار زدن پرده هم رفع حلال است به اندازه همان مقدار پارچه که پرده را کنار می زنیم. پرده آوریختن و پرده نصب کردن فراهم آوردن موجبات کدورت و ملال است.اگر پرده را در خانه خودتان می آویزید برای خود دردسر درست می کنید و چنانچه پرده را در خانه دیگری نصب می نمایید برای دیگران ناراحتی به وجود می آورید.تعبیر خواب پرده زیبا

آنلی بیتون می گوید:

مشاهده‏ى پرده‏هاى پر نقش و نگار و زیبا در خواب، به این معنا است که در زندگى به مادیات مى‏پردازید.

اگر دخترى در خواب مشاهده کند که پرده‏ى اتاقش پر نقش و نگار و زیبا است، به این معنا است که همسرى ثروتمند پیدا خواهد کرد.

تعبیر خواب پرده کهنه و نو

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن پرده کهنه در هر وضعی خوب نیست و غم و اندوه را خبر می دهد. پرده نو نیز غم و اندوه است با این تفاوت که بزرگ نیست و می توانید با آن مبارزه کنید و از دل برانید.

جابر مغربی می گوید:

پرده نو پادشاه رانیکو است و رعیت را بد بود و پرده کهنه به همه حال نیکو نباشد.

تعبیر خواب پرده کثیف

آنلی بیتون می گوید:

دیدن پرده های کثیف در خواب ، دلالت بر دعواهایی ننگین و شرم آور دارد .

اگر در خواب پرده‏هاى کثیف و پاره را دیدید، بیانگر اختلاف و مشاجره است.

تعبیر خواب پرده - معنی دیدن پرده در خواب چیست؟

تعبیر خواب پرده – معنی دیدن پرده در خواب چیست؟

تعبیر خواب دوختن پرده

مولف می گوید:

دوختن پرده در خواب دلیل بر غم واندوه است وهرکه پرده می دوزد گرفتار غم واندوه می شود.خواه در خواب کسی که پرده می دوزد خود خواببین نباشد

اگر کسی در مغازه پرده بدوزد وشغلش آن نباشد ورشکست خواهد شد

تعبیر خواب پرده حمام 

معبرین می گویند:

دیدن پرده حمام در خوابتان بیانگر این است که کاملا احساساتتان را ابراز نمی کنید. چیزی هست که شما هنوز از دیگران پنهان می کنید

دیدن پرده کثیف حمام در خواب بیانگر احساسات منفی است که شما سرکوب می کنید. شما در مورد عواطفتان ، احساس شرمنده بودن می کنید

مطالب مرتبط

تعبیر خواب اسباب خانه ، تعبیر خواب اتاق پذیرایی ، تعبیر خواب پشتی

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

گرد آوری و تنظیم : نسیم فان

مطالب متنوع دیگر

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (هنوز هیچ امتیازی ثبت نشده)
Loading...

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات لینکی

جدیدترین اخبار