تبلیغات


هر روز صدها مطالب خواندنی و سرگرمی و خبری از سراسر اینترنت فقط در بروفان

جنب شدن در ماه رمضان روزه را باطل می کند؟

با جنب شدن در ماه رمضان غسل یا تیمم قبل از اذان صبح واجب است اما اگر کسی در ماه رمضان جنب شد و قبل اذان غسل یا تیمم نکرد روزه اش باطل است.

جنب شدن در ماه رمضان از جمله مسائلی است که روزه داران قطعا با آن برخورد خواهند کرد. حال اینکه وظیفه شخص روزه دار در اثر جنب شدن در ماه رمضان چیست بستگی به زمان جنب شدن او دارد که در این مقاله به بررسی مسائل مربوط به آن می پردازیم؛

جنب شدن در ماه رمضان اگر روزه دار بعد از اذان صبح جنب شود

 

جنب شدن در ماه رمضان

زمان انجام غسل جنابت:

اگر کسی در بین روز ماه رمضان جنب شود لازم نیست به دلیل صحیح بودن روزه اش غسل کند بلکه غسل جنابت در این شرایط به منظور خواندن نماز واجب می شود. یعنی اگر بعد از ظهر جنب شد و نماز ظهر و عصر را خوانده بود می تواند غسلش را بعد از افطار برای نماز مغرب و عشا انجام دهد اما اگر نماز ظهر و عصرش را نخوانده بود لازم است که تا قبل از غروب غسل جنابت کند. یاد گرفتن طریقه غسل جنابت بر هر مکلفی واجب است.

جنب شدن بعد از اذان صبح:

اگر کسی بعد از نماز صبح در خواب محتلم (کسی که در خواب جنب شود را محتلم می گویند) شود روزه ‏اش صحیح است ولی باید برای نماز خود غسل یا تیمم بدل از غسل جنابت کند.

خوابیدن مجدد بعد از علم به جنابت:

اگر کسی بداند که اگر بخوابد ممکن است جنب شود در صورت خوابیدن گناهی مرتکب نشده است زیرا خوابیدن در این شرایط اشکال ندارد و فرضا اگر محتلم شد باید به وظیفه خود عمل کند؛ یعنی اگر قبل از اذان صبح جنب شد باید غسل کند و اگر نزدیک اذان صبح است و فرصت غسل کردن نیست باید به جای غسل، تیمم کند. اما اگر در روز محتلم شود لازم نیست فورا غسل کند بلکه می تواند تا وقتی که می خواهد نماز بخواند غسل خودش را به تاخیر بیندازد.

غسل نکردن تا قبل از اذان:

اگر کسی در شب ماه رمضان قبل از اذان صبح از خواب بیدار شود و ببیند که محتلم شده و عمداً و بدون عذر شرعی تا اذان صبح غسل نکند یا اگر وظیفه او تیمم است، عمداً تیمم نکند روزه ‏اش باطل است و باید کفاره بدهد. اما اگر برای تیمم وقت ندارد، مثلاً دقیقا موقع اذان صبح متوجه جنابت خود شود و اذان شروع شده باشد، روزه‏اش بدون غسل و تیمم صحیح است.

غسل نکردن به دلیل کم رویی:

اگر کسی به دلیل کم رویی قبل از اذان صبح غسل جنابت نکند با توجه به اینکه وظیفه شرعی اش انجام غسل جنابت بوده باید قضای آن روزه را بگیرد و کفاره آن را نیز بدهد. در این شرایط می توان صبر کرد تا وقت تنگ شود و برای غسل وقت کافی نباشد و در آن صورت تیمم بدل از غسل جنابت نمود و بعدا غسل جنابت را انجام داد. هر چند به خاطر تاخیر در غسل کردن مرتکب گناه شده اید ولی روزه شما صحیح خواهد بود. جنب شدن در ماه رمضان حکم جنب شدن روزه دار در خواب

 

نظر آیت الله سیستانی درباره جنب شدن در ماه رمضان

استمنا در ماه رمضان:

اگر شخصى در ماه رمضان استمناء انجام دهد البته این عمل را به نیت آمدن منى انجام ندهد ولى از او منى خارج شود اگر از خود وثوق نداشت روزه او باطل است و اگر با علم به مسأله باشد کفاره هم به علاوه قضاء واجب است و همچنین بنابر احتیاط واجب اگر جاهل مقصر مردد باشید. ضمن اینکه عمل استمنا در ماه مبارک رمضان حرام است حرام است و یکى از مبطلات می باشد.

خوابیدن مجدد بعد از علم به جنابت:

اگر کسى در شب ماه رمضان در خواب محتلم شود و بعد از بیدار شدن دوباره بخوابد اگر یقین داشته باشد که با خوابیدن دوباره پیش از اذان صبح بیدار می شود و تصمیم هم داشته باشد که بعد از بیدار شدن غسل کند چنانچه دوباره بخوابد و تا اذان بیدار نشود روزه او صحیح است و اگر اطمینان نداشته باشد بنابر احتیاط واجب قضای روزه بر او واجب می شود.

علم به جنابت بعد از اذان:

اگر کسی در ایام ماه رمضان بعد از اذان صبح بیدار شود و متوجه شود که جنب شده است روزه او درست است و براى نماز باید غسل کند.

خروج منی بدون دخالت انسان:

اگر در زمان روزه بودن منى بدون دخالت انسان از مجرى بیرون آید روزه باطل نمى شود ولی غسل جنابت لازم است.

روابط تحریک آمیز در حالت روزه:

اگر روزه دار بدون قصد بيرون آمدن منى مثلاً با زن خود بازى و شوخى كند، چنانچه اطمينان دارد كه منى از او خارج نمى‏شود اگر چه اتفاقاً منى بيرون آيد، روزه او صحيح است. ولى اگر اطمينان ندارد، در صورتى كه منى از او بيرون آيد، روزه‏اش باطل است. جنب شدن در ماه رمضان جنب شدن قبل از سحر

 

نظر آیت الله خامنه ای درباره جنب شدن در ماه رمضان

ماندن در حالت جنابت تا اذان صبح:

اگر فردی به سبب برخی از مشکلات تا اذان صبح بر جنابت باقی بماند روزه گرفتن در آن روز در غير ماه رمضان و قضاى آن اشکال ندارد، ولى نسبت به روزه ماه رمضان و قضاى آن، اگر معذور از غسل است، تيمم کردن بر او واجب است و اگر تيمم هم نکند، روزه‏ اش صحيح نيست. اگر کسی عمداً تا طلوع فجر بر جنابت باقى بماند، روزه ماه رمضان و قضاى آن از او صحيح نيست، ولى اقوى صحت‏ روزه‏ هاى ديگر به‌خصوص روزه مستحبى است.

ندانستن احکام جنابت:

اگر شخصی در حال جنابت چند روز روزه بگیرد و نداند که طهارت از جنابت شرط صحت‏ روزه است، در فرض مرقوم قضای روزه کفايت می کند و نیازی به کفاره نیست.

غسل نکردن و نیت سفر:

اگر کسی با حالت جنابت از خواب بيدار شود و بداند که جنب شده است و قبل از فجر اقدام به غسل يا تيمم نکند، قصد سفر در شب و يا مسافرت در روز براى سقوط کفاره از او کافى نيست.

آب نداشتن برای غسل:

کسی که آب در اختیار ندارد و یا به دلیل عذرهای دیگر غیر از تنگی وقت نمی‏ تواند غسل جنابت بکند، اگر وظيفه او تيمم باشد و بعد از اينکه خود را جنب کرده، وقت کافى براى تيمم داشته باشد، اين کار براى وى جايز است.

ندانستن جنابت تا بعد از اذان:

اگر شخصی در ماه مبارک رمضان قبل از اذان صبح بیدار شود ولی متوجه محتلم شدن خود نگردد و دوباره بخوابد و در اثنای اذان صبح بیدار شود و متوجه شود که جنب شده است روزه‏ اش صحيح است.

خوابیدن مجدد بعد از علم به جنابت:

اگر مکلّف در شب ماه رمضان قبل از اذان صبح بیدار شود و ببیند که محتلم شده است و دوباره پیش از اذان صبح به امید اینکه برای غسل کردن بیدار می‏ شود بخوابد و تا بعد از طلوع آفتاب در خواب بماند در فرض سؤال که خوابِ اول است روزه‌اش صحيح است ولى اگر دوباره خوابيد و تا صبح بيدار نشد بايد قضاى آن روز را بجا آورد.

شک در جنابت:

اگر مکلّف در شب ماه رمضان قبل از فجر شک کند که محتلم شده یا نه، ولی به شک خود اعتنا نکند و دوباره بخوابد و بعد از اذان صبح بیدار شود و متوجه گردد که قبل از طلوع فجر محتلم شده است، اگر بعد از بيدارى اول اثرى از احتلام در خود مشاهده نکند، بلکه فقط احتمال آن را بدهد و چيزى بر او کشف نشود و تا بعد از اذان بخوابد، روزه‏اش صحيح است، هرچند بعد از آن معلوم شود که احتلام او مربوط به قبل از اذان صبح است. (جنابت شرایط خاصی دارد که وقتی این شرایط اتفاق بیفتد فرد مطمئن می شود که جنب شده است)

غسل جنابت با آب نجس:

اگر شخصی در ماه مبارک رمضان با آب نجس غسل کند و بعد از یک هفته متوجه شود که آن آب نجس بوده است، نمازش در طول این مدت باطل و قضاى آن واجب است، ولى روزه‏ هاى او محکوم به صحت‏ است.

جنابت بعد از اذان:

اگر شخصی قبل از اذان صبح یا بعد از آن بخوابد و در خواب جنب شده و بعد از اذان بیدار شود، جنابت به روزه آن روز او ضرر نمی زند، ولى واجب است که براى نماز غسل کند و می تواند غسل را تا وقت نماز به تأخير بيندازد.

فراموش کردن غسل جنابت:

اگر در روزه ماه رمضان غسل جنابت را در شب تا طلوع فجر فراموش کند و با حالت جنابت صبح نمايد، روزه‏اش باطل است و احوط اين است که قضاى روزه ماه رمضان هم در اين حکم به آن ملحق شود. ولى در ساير روزه‏ها، روزه بر اثر آن باطل نمی‌‏شود.

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات لینکی

جدیدترین اخبار