تبلیغات


هر روز صدها مطالب خواندنی و سرگرمی و خبری از سراسر اینترنت فقط در بروفان

تعبیر خواب آبادانی و تعبیر خواب آباد کردن و خرابی

تعبیر خواب آبادانی و تعبیر خواب آباد کردن و خرابی

تعبیر خواب آبادانی و تعبیر خواب آباد کردن و خرابی

دیدن خواب آباد کردن و یا آبادانی از دیدگاه معبرین بزرگ نشانه گشایش در کارهای بسته و خیر منفعت است. خواب آبادی یکی از خواب های معمول است. اگر شما هم آبادی در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب آبادی می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب آبادی را مطالعه نمایید و متوجه شوید آبادی چه تعبیری دارد. ما در اینجا مطالبی درباره آبادانی از منابع معتبر گرد آوری کردیم برای مشاهده جزئیات کامل تعبیر خواب آبادانی با  ما همراه باشید.

تعبیر خواب آبادانی از نظر امام صادق علیه السلام چیست؟

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن آبادانی به خواب بر چهار وجه بود

اول : بر صلاح کارهای این جهانی.

دوم : خیر و منفعت.

سوم : داد و کامرانی.

چهارم : بر گشایش کارهای بسته.

تعبیر خواب آبادانی از نظر بزرگان علم تعبیر خواب

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر بیند که محل خرابی را آباد می کرد، چون مسجد و مدرسه و خانقاه و آن چه راکه مربوط به دین می باشد، دلیل کند بر صلاح دین و خرد و ثواب آخری که وی را حاصل شود

اگر بیند که زمینی خراب از خود آبادان میکرد، چون سرا و دکان و مانند این، دلیل کند که خیر و فایده این جهان یابد

و اگر بیند که جایگاه آبادان بیفتاد و خراب شد، دلیل کند که به اهل آن جایگاه، بلا و مصیبت رسد.

جابر مغربی می گوید:

اگر کسی خویشتن را به خواب، در جایگاهی آبادان مقیم بیند دلیل کند که خیر و منفعت یابد، به قدر آبادانی که دیده بود

اگر به خلاف بیند، دلیل بر شر و فساد و مضرت وی کند.

در نفایس الفنون آمده است:

اگر خود را در ده یا روستا یا شهرستانی آباد ببینید امنیت و آرامش می یابید. چنان چه بیننده خواب ببیند که در دهی گم شده نشانه شرو فساد و بدی است.

تعبیر خواب آبادانی و تعبیر خواب آباد کردن و خرابی

تعبیر خواب آبادانی و تعبیر خواب آباد کردن و خرابی

منوچهر مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب آبادانی می گوید:

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

چنان چه در خواب ببینیم که مشغول آباد کردن جائی هستیم ویا به بنای ساختمانی مشغولیم، دو صورت دارد .

اگر آن جا که در خواب دیده ایم در اصل آباد و ساخته شده و معمور است که خواب ما گویای بیهودگی کار ما است و خواب ما می گوید عملی کاملا بی ثمر انجام می دهیم و اگر آن جا بایر و ویرانه است و ما آن را آباد کنیم نشان خیر و صلاح و نیک فرجامی است.

اگر زمینی را که احساس می کنید به خودتان تعلق دارد می سازید و آباد می کنید، بخصوص اگر در آن کشت می نمائید خواب از عشق و ازدواج نزدیک با شما سخن می گوید. چنان چه ازدواج کرده و تشکیل خانواده داده باشید در زمینه حرفه و شغل خود کاری مستقل از امور دیگر انجام می دهید که سود بخش است

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی از آبادانی و خرمی به خرابی می‌روی، یـعـنـی گرفتار رنج و تنگنا خواهی شد،‌‌‌‌‌

اگر ببینی از جای خوب به جای بد می‌روی، تعبیرش بد می‌باشد،‌‌‌‌‌ ولی اگر ببینی از جای بد به جای خوب می‌روی تعبیرش خیر و نیک است.

ابراهیم تفلیسی می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که زمین خراب را آباد می کرد چون سرا و پادگان و مانند اینها، دلیل کند که خیر و فایده این جهان یابد؛ و اگر فردی ببیند که در جایی رفت که آباد بود و خراب شد، دلیل کند که اهل آن آبادی را بلا و مصیبت افتد.

همچنین میتوانید برای مشاهده تعبیر خواب آب به لینک مربوطه مراجعه نمایید.

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صحفه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

مطالب متنوع دیگرتعبیر خواب آب گرم – دیدن آب گرم در خواب چه مفهومی دارد؟تعبیر خواب آب گرم – دیدن آب گرم در خواب چه مفهومی دارد؟تعبیر خواب آب خروشان و دیدن آب رودخانه در خوابتعبیر خواب آب خروشان و دیدن آب رودخانه در خوابتعبیر دیدن آب جوش در خواب چه معنایی دارد؟تعبیر دیدن آب جوش در خواب چه معنایی دارد؟تعبیر خواب آب کدر و کثیف، معنای دیدن آب کثیف در خواب چیست؟تعبیر خواب آب کدر و کثیف، معنای دیدن آب کثیف در خواب چیست؟تعبیر خواب – تعبیر آب چشمه در خوابتعبیر خواب – تعبیر آب چشمه در خوابتعبیر خوردن آب در خواب از نظر ابن سیرینتعبیر خوردن آب در خواب از نظر ابن سیرینطرز تهیه خوراک نخود فرنگی با مرغ مجلسی و خوشمزه + فیلم آموزشیطرز تهیه خوراک نخود فرنگی با مرغ مجلسی و خوشمزه + فیلم آموزشیتعبیر دیدن آب در خواب، شنا در استخرتعبیر دیدن آب در خواب، شنا در استخرتعبیر دیدن آب بینی در خوابتعبیر دیدن آب بینی در خوابتعبیر خواب – تعبیر خواب آب زلالتعبیر خواب – تعبیر خواب آب زلال

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات لینکی

جدیدترین اخبار