تبلیغات


هر روز صدها مطالب خواندنی و سرگرمی و خبری از سراسر اینترنت فقط در بروفان

تعبیر خواب آب تیره و کدر در خواب

تعبیر خواب آب تیره وکدر در خواب

تعبیر خواب آب تیره وکدر در خواب

در این پست از بخش تعبیر خواب نسیم فان قصد داریم شما عزیزان را با انواع تعبیر خواب آب تیره و کدر آشنا کنیم همان طور به گفته بزرگان دیدن آب تیره در خواب نشانه رنج،اندوه و غصه است و نوع خواب و زمان خواب دیدن را در نظر گرفت تا به تفسیری صحیح دست یافت. سایت نسیم فان یکی از جامع ترین تعبیر خواب است پس با ما همراه باشید تا به معانی تعبیر خواب آب تیره بپردازیم

تعبیر خواب آب تیره از دیدگاه امامان چیست؟

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن آب تیره غم بود

دیدن آب تیره در فساد افتد

دیدن آب تیره روان ظلمی براهل زمین پیدا شود

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

اگرکسی آب تیره بر وی ریخت، دلیل کند که از آن کس شر و بدی به او رسد

 تعبیر آب تیره و کدر به گفته بزرگان نشانه چیست؟

گفته جابر مغربی در رابطه با آب تیره:

 اگردرسال فراوانی آب بیند در خانه وی آب تیره ایستاده باشد،سالی سخت ودشواری در پیش روی اوست

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

آب راکد و تاریک اندوه است وغصه

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگرآب تیره بخورد بزرگی و مال و نعمت با رنج و سختی و بیم و ترس حاصل شود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر آب را تیره و ناخوش بیند، غم و اندوه صعب تر است.

لیلا برایت می گوید:

آب کثیف و کدر نیز نشانهء روابط مشکوک و نامطمئن است.

تام چت ویندو می گوید :

اگر آب عمیق وتیره ببیند امکان سلطه بر قدرتهای روحی مطرح است و می تواند از قدرتهایش بهره کافی ببرد

تعبیر خواب آب تیره وکدر در خواب

تعبیر خواب آب تیره وکدر در خواب

تعبیر خواب آب تیره و کدر از افراد مختلف بدین شرح است:

لوک اویتنهاو می گوید :

پیام خواب آب تیره : نشان دهنده آن است که روان بیننده خواب نیاز به پاکسازی مواد آلوده ای همچون : وسوسه ها ، نگرانیها و انواع و اقسام دلواپسیهای دارد

 تعبیر خواب آب تیره و کدر از نظر منوچهر مطیعی تهرانی :

آب لجن آلود ابتلاست. ابتلا به امور دست و پاگیر که زحمت و گرفتاری بوجود می آورند و آرامش را از انسان میگیرند. موج ستمی است که برشما وارد می آید همراه با غصه و نگرانی ولی چنانچه موجی برخاست و شما را ازجای کند و به ساحل یا پایاب افکند پس از چندی تحمل ناراحتی به نجات و آسودگی می رسید.

آنلی بیتون مى‏گوید:

۱- دیدن آب گل آلود در خواب ، علامت آن است که لذت بردن از زندگی جای خود را به نومید شدن از زندگی خواهد داد.
۲- اگر خواب ببینید در آبی گل آلود افتاده اید ، نشانه آن است که از نتایج اشتباهات خود رنج خواهید برد.
۳- نوشیدن آب گل آلود در خواب ، نشانه ابتلا به بیماری است.

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صحفه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

مطالب متنوع دیگرتعبیر خواب برداشتن آب و خوردن آب در خوابتعبیر خواب برداشتن آب و خوردن آب در خوابتعبیر دیدن آب بینی در خوابتعبیر دیدن آب بینی در خوابتعبیر دیدن آب در خواب، شنا در استخرتعبیر دیدن آب در خواب، شنا در استخرطرز تهیه خوراک کنگر مجلسی + فیلم آموزشیطرز تهیه خوراک کنگر مجلسی + فیلم آموزشیبیوگرافی سمیرا سیاح + تصاویر جنجالی ویبیوگرافی سمیرا سیاح + تصاویر جنجالی ویطرز تهیه خوراک گوشت مجلسی + فیلم آموزشیطرز تهیه خوراک گوشت مجلسی + فیلم آموزشیتعبیر دیدن آب ایستاده در خواب و معانی آب راکدتعبیر دیدن آب ایستاده در خواب و معانی آب راکدتعبیر خواب آب انگور، خوردن انگور به روایت بزرگان علم تعبیر خوابتعبیر خواب آب انگور، خوردن انگور به روایت بزرگان علم تعبیر خوابتعبیرخواب آب بازی و آب پاشیدن درخوابتعبیرخواب آب بازی و آب پاشیدن درخواباحکام تیمم چیست؟احکام تیمم چیست؟

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات لینکی

جدیدترین اخبار